Decentralizácia negovaná Ficom

Program ESO a podarúnky samosprávam na výjazdových rokovaniach vlády definujú mocenský postoj Fica a pozíciu jeho štátostrany.

Robert Fico ako premiér ohlasuje totálnu reformu verejnej správy, aká tu po roku 1989 vraj ešte nebola. Základom je vládny Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Najprv sa má k 1. januáru 2013 zrušiť 64 krajských štruktúr špecializovanej štátnej správy, ktorých pôsobnosť sa má presunúť na obvodné úrady v sídlach krajov. Potom sa má k 1. januáru 2014 zredukovať 916 rozpočtových organizácií, z ktorých by malo zostať 58, no najmä sa má udiať integrácia 745 miestnych orgánov štátnej správy v území do 79-tich okresných úradov.

Malo by tak dôjsť k opätovnej centralizácii výkonu miestnej štátnej správy pod dohľadom ministerstva vnútra, čo je krok späť k modelu zavedenému za mečiarizmu v roku 1996. To všetko si Robert Fico pamätá, keďže ako opozičný poslanec bol vtedy pri tom, keď vláda Vladimíra Mečiara urobila so štátnou správou v území presne to, čo si teraz zaumienil on so svojím ministrom vnútra. Rozdiel je v tom, že Robert Fico sa – vtedy (a vnútorne naďalej i dnes) preferujúci ešte väčšiu centralizáciu moci v území, než navrhoval Mečiar – hlasovania zdržal. A keďže dnešná štátostrana vládne sama, rozdiel je tiež v tom, že nepotrebovala formovať ani “akčné päťky” v území.

Výjazdový cirkus

Robert Fico ako premiér rád a často zvoláva svoju vládu na výjazdové rokovania do regiónov. Kým počas jeho prvej vlády malo turné šestnásť zastávok, od aprílového sformovania jeho druhej vlády stihli ministri s premiérom zasadať v regiónoch už trikrát. V jednom prípade – v auguste v Nových Sadoch – sa výnimočne nesústredili na uplácanie samosprávy, ale poľnohospodárov. V júni v Poltári vláda rozhodla o uvoľnení prostriedkov z rezervy vo výške tri milióny eur pre vybrané samosprávy okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca a v septembri to zopakovala v Michalovciach, kde rozhodla o uvoľnení ďalších dvoch miliónov eur na podporu projektov na rekonštrukciu základných a materských škôl, domov smútku, domovov sociálnych služieb či kultúrnych domov vo viac ako päťdesiatke obcí okresov Michalovce a Sobrance.

Problém je, že Ficova vláda selektívne dotuje samosprávy, ktoré už svoje peniaze z našich daní prostredníctvom vzorca fiškálnej decentralizácie dostali. Šliape tak po podstate fiškálnej decentralizácie, ktorá spočíva v prechode od poskytovania dotácií samospráve zo štátneho rozpočtu k financovaniu obcí a regiónov najmä prostredníctvom výnosov dane z príjmov fyzických osôb podľa všeobecne platných kritérií. To všetko Robert Fico vie, keďže ako opozičný poslanec bol vtedy pri tom, keď druhá vláda Mikuláša Dzurindu v roku 2004 presadila príslušné zákony, ktorými sa posilnila autonómnosť samosprávy a jej nezávislosť od vlády. Robertovi Ficovi to po vôli nebolo a hlasovania sa – ako inak – zdržal.

Robert Fico sa ako opozičný poslanec zdržal hlasovania aj v roku 2001, keď prvá vláda Mikuláša Dzurindu presadila v parlamente decentralizačné zákony a na báze spotvoreného členenia vzniklo osem samosprávnych krajov. Etatisti zo Smeru okrem svojej nechuti decentralizovať cítia totiž i nostalgiu za členením Slovenska na “tri kraje plus Bratislava”.

Selektívne vnímanie

Keď páni zo Smeru mávajú potrebu zahaliť sa do národniarskych hábov, radi sa vyberú na exkurziu do histórie a neraz vo svojom putovaní zablúdia až k “starým Slovákom”. Keď sa im to nehodí, ako v prípade územnosprávneho členenia, na stáročné formovanie krajiny v rámci stolíc a žúp sa vykašlú a ako nasledovaniahodný model im stačí aj len pár desiatok rokov trvajúce totalitné členenie na “tri plus jeden”. Darmo, komunistická košeľa im je vždy bližšia než nedávno odetý národniarsky kabát.

Keď sa to pánom zo Smeru hodí, radi mávajú nad hlavami víziou o budúcnosti spoločnosti, ktorú si nechali pripraviť Slovenskou akadémiou vied. Keď sa im to nehodí, ako v prípade potreby realizácie komunálnej reformy, ktorá je v onej vízii tiež spomenutá, tak sa k tejto časti vo svojom programe nehlásia.

Robert Fico nikdy nebol priaznivcom reformy verejnej správy, ktorá smerovala k decentralizácii a väčšej autonómii samospráv. Toto treba mať na pamäti, keď tento antireformátor dnes ohlasuje reformu verejnej správy. Robert Fico sa tvári, že si nevšimol nielen November 1989, ale ani kľúčový proces decentralizácie štátu naštartovaný v roku 2001. A toto by mali mať na pamäti starostovia a primátori v ZMOSe, ktorý sa roky hlási k politickému partnerstvu s pánmi zo Smeru.

Autor je analytik KI.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 8. októbra 2012.

Navigácia