Diskusia: Nezávislosť – Solidarita – Sloboda

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

v spolupráci s 

organizovali dňa 4. decembra 2008 v Bratislave diskusiu

Nezávislosť – Solidarita – Sloboda

Nezávislosť: pripomenutie si 90. výročia vzniku novodobej štátnosti Poľskej republiky a vzniku Československej republiky. V diskusii sa pozvaní hostia dotknú okolností vzniku oboch štátov po 1. svetovej vojne a poľsko-slovenských vzťahov.

Solidarita: pripomenutie si 25. výročia od udelenia Nobelovej ceny za mier lídrovi hnutia Solidarita Lechovi Walesovi, úloha ľudských práv.

Sloboda: pripomenutie si udalostí a okolností, ktoré viedli k zmene režimu v Poľsku a Československu v roku 1989.

Program:

Úvodné slovo

Bogdan Wrzochalski, prvý radca, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

Výstupy:

Audiozáznam úvodného slova vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusný príspevok

Ján Čarnogurský, bývalý disident

Výstupy:

Audiozáznam vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusný príspevok

Milan Zemko, historik

Výstupy:

Audiozáznam vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusný príspevok

Tomáš Zálešák, politológ a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusný príspevok

Łukasz Adamski, politológ a historik

Výstupy:

Audiozáznam (s konzekutívnym tlmočením) vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusný príspevok

Radosław Zenderowski, politológ a historik

Výstupy:

Audiozáznam (s konzekutívnym tlmočením) vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusia

Moderoval:

Jaroslav Daniška, redaktor týždenníka .týždeň

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

Záverečné slovo

J. E. Andrzej Krawczyk, veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave

Výstupy:

Audiozáznam záverečného slova vo formáte .ASF spustiť tu.

Navigácia