Diskusný portál AKE

V závere 1. ročníka Akadémie klasickej ekonómie (AKE) sme sa rozhodli spustiť (nielen) pre jeho účastníkov diskusný portál AKE. Diskusný portál je založený na E-learningovom systéme Moodle. Jeho používanie sa rozbieha na viacerých slovenských univerzitách. Pre tých, ktorí systém nepoužívajú, je tu zopár tipov, čo systém dokáže, ako i dôvodov prečo navštíviť náš nový diskusný portál na adrese ake.institute.sk.

Cieľ portálu

Cieľom portálu je predovšetkým vybudovať interaktívnu internetovú sociálnu sieť ľudí, zaujímajúcich sa o ekonomické myslenie a klasický liberalizmus (primárne spomedzi účastníkov AKE), ktorí svojou aktivitou a podnetnými príspevkami vzájomne obohacujú seba a ďalšie okolie.

Ako sa prihlásiť?

Každému účastníkovi AKE (viac o AKE nájdete tu) bol vytvorený účet s prihlasovacím menom a heslom. Ktokoľvek (aj ten, kto nie je účastníkom AKE) sa môže prihlásiť ako hosť a prezerať si materiály z kurzov, ale má isté obmedzenia, napríklad nemôže si vytvoriť na portáli svoj blog a nemôže prispievať do diskusných fór.

Prečo diskusný portál AKE?

Diskusný portál AKE prináša každému možnosť získať všetky materiály a ďalšie užitočné informácie, odosielané priebežne koordinátorom a lektorom projektu AKE Petrom Gondom (počas celého roka), v prehľadnej forme na jednom mieste. Zaregistrovaným účastníkom okrem toho prináša:

možnosť diskutovať vo fórach, ktoré sa členia podľa tém jednotlivých seminárov a každý účastník si môže nastaviť, aby mu chodili upozornenia na nové príspevky vo fóre na jeho mailovú adresu (napríklad, ak nejaký účastník pridá nový príspevok do fóra, každý, kto si nastavil odoberanie upozornení na príspevky vo fóre, dostane e-mail s upozornením, že vo fóre bol pridaný nový príspevok, t.j. nemusí pravidelne navštevovať fórum, aby zistil, či niekto pridal nový príspevok),

možnosť vytvoriť si vlastný blog, na ktorom môže každý kultivovanou formou šíriť svoje postoje, ktoré môžu byť napríklad provokatívne, ale zároveň inšpirujúce k tvorivej diskusii,

vytvoriť si osobný profil s fotografiou, ktorý môže pomôcť v „osobnejšej“ internetovej diskusii,

diskutovať formou chatu, kde platí, že ak sa prihlásia viacerí členovia naraz a začnú vo fóre diskutovať konkrétny problém, môžu využiť systém správ len medzi vybranými účastníkmi, pričom je zaručený prístup len pre účastníkov kurzov a naopak, nepripúšťajú sa spamy, či vulgárne príspevky a príspevky inak porušujúce základné princípy etiky a/alebo iným spôsobom nesúvisiace s témou problému.

Martin Jurčo je autorom a správcom diskusného portálu AKE.

Peter Gonda je koordinátorom projektu AKE.


Vstúpte na diskusný portál AKE na adrese: ake.institute.sk

Navigácia