Dnu či von? – Tančeky v eurozóne

V týchto dňoch bola zverejnená analýza ekonómov renomovanej banky HSBC (European Meltdown?), z ktorej vyplýva, že viaceré krajiny eurozóny by okamžitým opustením Hospodárskej a menovej únie (EMU) a následným nahradením eura národnými menami len a len získali. Spomínajú sa najmä Taliansko, Nemecko a Holandsko. Podľa HSBC by sa najmä krajina z Apeninského polostrova mala v záujme naštartovania svojho hospodárskeho rastu vrátiť k slabšej “novej líre”. Presne v tomto zmysle sa 3. júna 2005 vyjadril i šéf talianskeho rezortu práce a sociálneho zabezpečenia Roberto Maroni, ktorý vyhlásil, že „Taliansko by malo zvážiť, či by nebolo lepšie odísť z Európskej menovej únie a zaviesť znovu líru“. A dodal, že Taliansko by o tejto otázke malo usporiadať referendum.

Nemecko by návratom k marke podľa HSBC mohlo presadiť nižšiu úrokovú mieru a väčší manévrovací priestor pre vlastnú menovú politiku vôbec. Berlín, ktorý sa donedávna zdal byť viac ďaleko než blízko čo i len uvažovania o vystúpenia z eurozóny, už o možnosti zrušenia eura špekuloval, keďže 1. júna 2005 nemecký minister financií Hans Eichel údajne rokoval s prezidentom centrálnej banky Alexom Weberom o možnosti o možnosti kolapsu Európskeho menového systému. Podľa správy HSBC riziko rozpadnutia sa eurozóny v súčasnosti dosiahlo bod, v ktorom je nevyhnutné “zvažovať pozornejšie náklady a prínosy vystúpenia.”

Konzervatívny inštitút taktiež opakovane vyjadruje nesúhlas s vháňaním občanov Slovenska do prílišných rizík eurozóny a unáhleného prijatia eura. Viac sa o stanoviskách KI k téme eurozóny dočítate tiež tu.

Navigácia