Dôsledky prijatia eura na Slovensku

Powerpointovú prezentáciu prednášky Pohľad na potenciálne dôsledky prijatia eura na Slovensku, prezentovanú na konferencii COOP Jednota Slovensko Vplyv eura na maloobchod a spotrebiteľov v Bratislave dňa 28. septembra 2006 je možné si stiahnuť tu.

V prednáške okrem iného nájdete:

– pripomenutie si nespomínaných (resp. iba čiastočne spomínaných) východiskových bariér členstva v eurozóne, napríklad negatívne skúsenosti s vytváraním menových únii v minulosti,

– fakty a ekonomické argumenty o preceňovaní deklarovaných prínosov, vrátane čísel nepotvrdzujúcich napríklad vyšší ekonomický rast a vládnu rozpočtovú disciplínu krajín po vstupe do EMU,

– argumenty pre závažné a reálne riziká vstupu Slovenska do eurozóny, ktoré sú častokrát nedoceňované,

– rámcovo naznačený alternatívny návrh voči oficiálnej stratégii vlády a NBS čo najrýchlejšieho vstupu Slovenska do eurozóny” (teda “skoku do tmy”).

Navigácia