Druhá svetová vojna a zlyhania západných demokracií

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika usporiadal konzervatívny klub k 65. výročiu začiatku 2. svetovej vojny na tému

Druhá svetová vojna a zlyhania západnych demokracií

Na klube vystúpil Tomáš Zálešák, politológ, Trnavská univerzita, poradca predsedu NR SR na tému “Vzostup nacionálneho socializmu a vývoj, ktorý predchádzal 1. septembru 1939” a

Peter Osuský, prorektor Univerzity Komenského, podpredseda OKS, ktorý hovoril na tému “O potrebe odporovať zlu pred 65 rokmi a dnes.”

Navigácia