Ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ

Vo februári 2003 organizoval KI v Bratislave konferenciu Ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ.

Na konferencii predniesli príspevky Peter Gonda (KI), Oľga Reptová (M.E.S.A. 10), Martin Barto (Slovenská sporiteľňa, a.s.), Martin Valentovič (M.E.S.A. 10), Milan Šikula (SAV), Martin Štefunko (Inštitút rakúskej ekonómie), Denisa Čiderová (Centrum európskych štúdií) a Petr Mach (CEP).

Na konferencii boli prezentované výsledky projektu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie, ktorý KI realizoval v roku 2002, a prebehla na nej diskusia k prínosom, rizikám a súvislostiam vstupu SR do EÚ najmä z hľadiska ekonomických a sociálnych dopadov.

Navigácia