Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2008/2009

Podmienkou získania certifikátu AKE 2008/2009 je odovzdanie eseje na tému, ktorá súvisí s témami seminárov AKE 2008/2009, a to v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí. Požiadavky ohľadom eseje potrebnej pre získanie certifikátu AKE v roku 2009 a termín jej odovzdania alebo zaslania nájdu účastníci kurzu tu (formát .PDF).


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

Navigácia