EurActiv.sk: Budúcnosť eurozóny: Je nejaká?

Minister financií Ivan Mikloš nevidí euro ako stratený projekt. Spolu s ďalšími panelistami, medzi ktorými bol i riaditeľ KI Peter Gonda, na Ekonomickej univerzite diskutovali o podmienkach, za akých môže ešte uspieť.

Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika vidí v kríze eurozóny prejav „systémových chýb“. Vytvorenie spoločnej meny „bol sociálno-inžiniersky experiment“, administratívne zvádzaná mena v hospodársky rôzne vyspelých oblastiach, ktorú navyše nekryla žiadna komodita. Jej udržiavanie za cenu vysokých nákladov by bolo „udržiavanie chorého živočícha pri živote“. Ako spoločný trh, tak aj európska integrácia sú podľa Gondu zámienkami pre harmonizáciu a centralizáciu z Bruselu. Problémy nie sú prekvapivé, z ekonomického pohľadu sa podľa neho dali očakávať. Ďalší systémový problém vidí v tom, že v celom svete majú politici tendenciu financovať verejné výdavky deficitne, v eurozóne túto tendenciu podľa neho „posilňuje experiment eura“. Podľa Petra Gondu je udržiavanie status quo „systémová motivácia, aby sa vlády krajín v eurozóne priživovali na ostatných“.

Čítajte ďalej v článku na stránkach EurActiv.sk zo dňa 14. apríla 2011, kde sa k téme vyjadril i riaditeľ KI Peter Gonda, viac tu.

Navigácia