Európska únia – pohľad zo Slovenska

Európska únia – pohľad zo Slovenska Autori:

Marta Daruľová, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava

Martin Hanus, delegát na Mládežníckom konvente EÚ, Brusel

Roman Joch, Občanský institut, Praha

Mária Kadrliaková, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur

Martin Štefunko, Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA

Jana Tutková, Európska aliancia mládeže, Brusel, editorka publikácie

Robert Žitňanský, týždenník Domino Fórum, Bratislava

Publikácia je zhrnutím príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika Európska únia – pohľad zo Slovenska v Piešťanoch v októbri 2002. „Dnes o EÚ vieme viac ako pred pár rokmi, keď bola povrchne idealizovaná, pretože medzitým sme mali počas prístupového procesu príležitosť nahliadnuť do jej vnútra. Pohľady tých, ktorí pri skúsenosti s ňou ostali sami sebou, verní svojim zásadám a presvedčeniu, sú autentickým príspevkom do diskusie o našej integrácií. Aj keď tieto postoje boli formované v rôznych prostrediach, sú zakorenené v slovenskom kultúrnom dedičstve a hodnotovom idealizme. Práve vernosť nadčasovým hodnotám, hľadaniu pravdy a rešpektovaniu osobnej slobody v úsilí o občiansku a morálnu zodpovednosť má byť prínosom Slovenska pre Európu.

Slovenský občan na ne často ani nedovidí, keď sú mu pred oči natískané len materiálne aspekty členstva v EÚ. EÚ sa pritom chváli tými najšľachetnejšími ideálmi, kým realita sa po prebudení často zdá ako zlý sen. Totiž ideály, aby zodpovedali realite, sú značne predefinované a tak prekrútené aj v našich mysliach. Bez ohľadu na to, či sa po odkódovaní človek stáva euroskeptikom, eurorealistom, euromelancholikom, či euroflegmatikom, najdôležitejšie je, aby sa nevzdal hľadania ideálov vo svojom živote. Túto cestu hľadania musí prejsť každý sám.“

Jana Tutková, editorka publikácie Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Publikáciu Európska únia – pohľad zo Slovenska si môžete pozrieť tu.

Navigácia