Eurozóna a alternatívy

Súčasná kríza, ktorá sa z hypotekárnej krízy cez krízu likvidity bánk stala krízou solventnosti nedisciplinovaných krajín, dokázala, že Peter Gonda a ďalší euroskeptici mali pravdu.

Absencia zodpovedného hospodárenia vlád členských krajín spôsobená odstránením fluktuácie kurzov národných mien a znížením úrokových nákladov na obhospodarovanie štátneho dlhu vďaka najsilnejším členom eurozóny viedli ruka v ruke k silnejúcemu populizmu. Základné varovné signály pre verejnú kontrolu štátnej moci boli novou menou odstránené, ale novým symptómom verejnosť nerozumie.

Knihu Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie od Petra Gondu preto považujem nielen za hodnotnú ale i za veľmi potrebnú.

Pomenúva v nej totiž komplexné dôvody systémových problémov eurozóny. Pri analýze východiskových alternatív pre Slovensko sa zaoberal tak súčasným status quo – a teda zotrvaním Slovenska v menovej únii – ako aj alternatívami, pri ktorých by Slovensko vystúpilo z eurozóny alebo dokonca i z Európskej únie. Prináša však i alternatívu v podobe bezcolnej zóny voľného obchodu bez centrálnych harmonizácií a regulácií – teda alternatívu v podobe zóny slobodného trhu. Práve bezcolná zóna voľného obchodu zohľadňuje autorovu základnú myšlienku práva na secesiu a práva stáť na princípoch neobmedzenej konkurencie, diverzity a zmluvnej slobody.

Komplexnosť tejto knihe dodávajú záverečné návrhy riešenia podstaty problémov aplikovateľné pre eurozónu i Slovensko. Medzi navrhované dlhodobé opatrenia patrí menová a banková reforma a reforma verejných financií.

Čitateľom kniha objasňuje dôležitý pojem eurozóny ako politického projektu. Teda projektu, ktorý nevznikol spontánne od potrieb občanov alebo trhu, ale na základe centrálne plánovaného projektu zhora.

Eurozóna tak dnes prostredníctvom absencie výmenných kurzov národných mien tají nezodpovedné hospodárenie politikov, pričom práve ono „šafárenie“ prehlbuje rozdiely medzi super bohatými (napojenými na štátne výdavky alebo lacné peniaze od Európskej centrálnej banky) a nami ostatnými. Neviditeľná ruka trhu bola nahradená rukou politika, pod váhou ktorej mizne tá najdôležitejšia stredná trieda.

Obava z nepochopenia krízy narastá tým viac, čím je verejnosť otupnejšia k jej riešeniam. Politické riešenia totiž nemajú ambíciu na zmenu systému, ale len k úprave politického systému na ešte menej zodpovedný k svojmu vlastnému voličstvu.

To sú dôvody, pre ktoré sa rozhodne oplatí spozornieť a dbať na odborný názor k týmto otázkam. Kniha Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie ponúka na viac než sto stranách prekvapivo rozsiahle poňatie súčasných systémových problémov eurozóny a ich možných riešení.

Vzhľadom k obsiahnutej problematike a načasovaniu jej vydania má zároveň ambíciu stať sa základnou názorovou platformou pre odbornú verejnosť a slovenské ekonomické think tanky, s cieľom obhájiť pravdu nielen v prostredí odbornej a širšej verejnosti, ale aj tej politickej.

Autor je riaditeľ TRIM Broker.

Kniha Petra Gondu vychádza v spolupráci s TRIM Broker.

Peter Gonda: Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

Vydavateľ: TRIM s&p

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-971407-3-1

Viac o autorovi: petergonda.sk

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 09/2013.

Navigácia