Firmy čaká odpadové plánovanie. V Česku ho zrušili

Byrokracia na slovenský spôsob

V Českej republike platí od začiatku októbra nová odpadová legislatíva, v ktorej ministerstvo zrušilo viaceré zbytočné záťaže pre podnikateľov. Jednou z nich je povinnosť firiem – tzv. pôvodcov odpadov – spracovávať tzv. „plán odpadového hospodárstva pôvodcu“. Na Slovensku však budú už čoskoro musieť stovky dotknutých firiem tento program vypracovať. Týka sa to aj pomerne malých firiem, ktoré vyprodukujú aspoň 10 ton nebezpečných odpadov, alebo 100 ton ostatných odpadov ročne.

Plán má zjavne niečo zlepšiť. Ale čo zlepší reálne? Ako to už pri plánoch zväčša chodí, vôbec nič. Tu je niekoľko dôvodov:

1.) Programy vyjdú na konci plánovaného obdobia. Firmy musia vypracovať dokument do štyroch mesiacov od vydania programu odpadového hospodárstva kraja. Krajské programy sú však v súčasnosti ešte len v procese schvaľovania – a teraz pozor – na plánované obdobie rokov 2011-2015. Na tom by nebolo nič divné, keby sa nepísal október roku 2013. Prvé programy pôvodcov odpadov tak firmy zverejnia zrejme až začiatkom roku 2014, teda ďaleko za polovicou plánovaného obdobia.

2.) Programy takmer k ničomu nezaväzujú. Vyhláška, ktorá upravuje, čo má byť v programoch, je práve v štádiu odoslania do zbierky zákonov. Od firiem nepožaduje žiadne zásadné záväzky. Majú nahlásiť predpokladané množstvá produkcie odpadov a rôzne cieleopatrenia. Z dikcie povinností vyplýva, že stačí sa zaviazať k tomu, čo firma nemá problém splniť. O nič nejde, okrem nákladov, ktoré s tým dokumentom pôvodca odpadov bude mať.

3.) Čerešničkou na torte sú aj samotné krajské programy odpadového hospodárstva, na ktoré majú následne firmy vypracovať svoje programy pôvodcov odpadov. Snáď by niekto nečakal, že samosprávne kraje majú v odpadovom hospodárstve nejaké kompetencie. Nemajú. Zrušené boli aj krajské úrady životného prostredia. Krajské programy pre komoditu však musia byť.

Hoci programy pôvodcov odpadov, ani krajské programy odpadového hospodárstva zatiaľ nie sú zverejnené, ciele Európskej komisie v oblasti nakladania s odpadmi Slovensko plní. Lepšie výsledky v zhodnocovaní a recyklovaní odpadov nedosiahne Slovensko vďaka plánom, ale prísnejším reguláciám, limitom a kontrole (tie by však zvýšili aj výdavky firiem a domácností).

Napriek tomu ministerstvo životného prostredia neuvažuje toto zbytočné plánovanie zrušiť.

Článok bol uverejnený dňa 8. októbra 2013 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia