Globálne otepľovanie bude!

Vedci sa zhodujú, že klíma Zeme ako celku je veľmi zložitá záležitosť a predpovedať jej vývoj je náročné, a keď ide o dlhodobé prognózy, tak vždy ide skôr o hypotézy.

A ešte rádovo náročnejšie je určiť fyzikálne či geofyzikálne príčiny, pre ktoré sa klíma mení. Prepovedať klimatické zmeny katastrofálnych rozmerov, ktoré spôsobuje človek svojím nezodpovedným správaním, je však hračkou. Vedecká kvalifikácia na takéto predpovede nie je nutnosťou (možno je dokonca tak trochu aj na prekážku) a hravo to zvládajú politici, i novinári. V ich hlase nepočuť ani štipku pochybností. Dnes už nejde o nevyriešené otázky, ide o článok viery. Vedecké hypotézy možno skúmať, pochybovať o nich, články viery sú nedotknuteľné. A v posvätnom rámci článku viery sú najvierohodnejšie tie najkatastrofickejšie predpovede. Ak načrtnete blízku perspektívu, v ktorej sa ľadové medvede čvachcú v arktickej vode, ktorá má teplotu Egejského mora, v ktorej Eskimáci dostávajú maláriu doštípaní od tropických moskytov, juhoamerické papagáje vytláčajú antarktických tučniakov a svetové oceány stúpnu tak, že z ich hladiny vytŕča len havajská sopka Mauna Kea, Himaláje a Empire State Building, dostane sa vám aj v roku 2009 uznanie a možno vás neminie ani Nobelova cena. Za mier, prirodzene.

Katastrofické klimatické zmeny vieme prepovedať aj na storočie dopredu s udivujúcou presnosťou (a keď sa trochu šmykneme, kto to o sto rokov overí, všakže), takže predpovedať klimatické zmeny na rok dopredu je detsky ľahké. Vidím to takto: Bude v roku 2009 pokračovať katastrofálne zvyšovanie emisií CO2? Bude! Bude pokračovať účinný boj Európskej komisie a ďalších svetových odborných autorít proti emisiám v podobe obchodovania s ich kvótami? Bude! Ovplyvní to celosvetovo alebo aspoň lokálne emisie CO? Neovplyvní! Ale niektorí na tom kšefte rozprávkovo zarobia.

Bude sa vinou emisií CO2 globálne otepľovať? Bude! Ide o článok viery! Bude sa zvyšovať napríklad počet katastrofálnych hurikánov v karibskej oblasti? Bude, ide o negatívny dôsledok klimatických zmien! Ak sa náhodou nebude, tiež ide o negatívny dôsledok klimatických zmien!

Koho zoberieme na zodpovednosť za tieto klimatické zmeny v roku 2009? To je mi otázka! Koho tipujete? Vari Putina a Medvedeva? Vari Číňanov a Indov a ich exponenciálne rastúce emisie? No vidíte, všetci dobre vieme, kto bude na vine!

Autor je redaktor týždenníka .týždeň a spolupracovník KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 2/2009 dňa 5. januára 2009.

Navigácia