Harmonogram seminárov AKE 2010

HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (27.1.2010): oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v kurze v roku 2010 a prezentácia a diskusia na tému Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi.

2. seminár AKE (24.2.2010): prezentácia a diskusia na tému Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi.

3. a 4. seminár AKE (14.4.2010 a 12.5.2010): prezentácia a diskusia na tému Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť.

5. seminár AKE (9.6.2010): prezentácia a diskusia na tému Prínos Friedricha A. von Hayeka a Miltona Friedmana pre súčasné ekonomické myslenie a prax.

6. seminár AKE (30.6.2010): prezentácia a diskusia na tému Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí.

7. seminár AKE (29.9.2010): prezentácia a diskusia na tému Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (pokračovanie), so zameraním na podmienky na Slovensku.

8. seminár AKE (28.10.2010): prezentácia a diskusia na tému Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.

9. seminár AKE (30.11.2010): vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2010 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.

Navigácia