HN: Anketa: Kde má štát hľadať chýbajúce peniaze

Na otázku HN, kde má štát hľadať chýbajúce peniaze, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu Peter Gonda odpovedá:

“Iba na výdavkovej strane. Jedným z možných krokov je znižovanie výdavkov na spotrebu štátu, teda na mzdy, tovary a služby. Ďalší priestor vidím v znižovaní výdavkov na sociálnu sféru, napríklad v rušení vianočných dôchodkov, ale aj väčšej adresnosti podpory podľa príjmov a majetku. Tieto príspevky by mali byť len pre tých, ktorí to potrebujú. Ďalšie úspory môže priniesť znižovanie výdavkov do podnikateľskej sféry. Tu je riešením neposkytovanie takých investičných stimulov, aké sa poskytujú v súčasnosti.”

Viac názorov nájdete v ankete denníka Hospodárske noviny zo dňa 24. augusta 2011 tu.

Navigácia