HN: Opatrenia vlády nestačia

Medzi protikrízové opatrenia patria početné štátne príspevky na udržanie zamestnanosti. Existuje niekoľko druhov príspevkov – na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača, na podnikanie, na udržanie miest pre zamestnancov s najnižším príjmom, príspevok ku mzde zamestnanca a mnohé iné.

Niektorí ekonómovia to považujú za míňanie peňazí. „Príspevky na podporu udržania pracovných miest znamenajú vládnu podporu na uhrádzanie sociálnych odvodov na umelo držané miesta. Ide o morálny hazard a deformovanie konkurenčného prostredia,“ myslí si ekonóm z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Gonda. Podľa neho je pre zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku je kľúčové odbúravať vládnu reguláciu trhov, napríklad zrušením minimálnej mzdy.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 21. októbra 2009 tu.

Navigácia