Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií.

Zákon je zameraný na riešenie konkrétnych prípadov vyvlastňovania majetku občanov za účelom urýchlenia výstavby konkrétnych úsekov diaľnic a ciest I. triedy. Zákon okrem iného dramaticky znižuje práva vlastníkov na ochranu majetku, skracuje lehoty pre podávanie pripomienok, ruší možnosť ústnych pripomienok, ruší miestnu príslušnosť stavebných úradov a spája v konkrétnych prípadoch, taxatívne v ňom uvedených, územné a stavebné konanie, opäť rušiac miestnu príslušnosť orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov.

Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Ústava ale súčasne garantuje rovnosť v dôstojnosti a právach a taktiež rovnosť v ochrane práv. Návrh zákona je podľa nášho názoru jednoznačne v rozpore s viacerými ustanoveniami Ústavy SR.


Obraciame sa preto na ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť i Vy do 12. septembra 2007 na stránkach change|net.sk tu.


Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Pavel Nechala, Transparency International Slovensko

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Miroslav Mihálik, Bratislava

Ernest Walzel, Kostolná pri Dunaji

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ďakujeme.

Mediálne výstupy:

30. august 2007:

TA3: Ďalší zákon o vyvlastňovaní

31. august 2007:

SME: Vláda chce stavať na cudzom

TV Markíza: Tvrdé vyvlastňovanie

blog.sme.sk: Juraj Petrovič: Leninov dekrét o pôde – verzia 2007

3. september 2007:

SME: Štát si má stavať, ako chce

4. september 2007:

Slovenský rozhlas: Vyvlastňovanie pod diaľnicami

SME: Za súhlas štát zaplatí viac

TA3: Súkromné vlastníctvo a verejný záujem: kto má byť silnejší?

5. september 2007:

SME: Aktivisti idú proti rezortu dopravy

blog.sme.sk: Juraj Petrovič: Rovní a rovnejší

TA3: Juraj Petrovič v Téme dňa k vyvlastňovaniu

6. september 2007:

SME: Štát neprezradí, koľko zaplatí

10. september 2007:

Changenet.sk: Richard Drutarovský: Budeme vlastníkov splachovať vodnými delami?

Navigácia