Investičné stimuly a plané sľuby Smeru

„Je spravodlivé a správne, ak na takom malom území, ako je Slovensko, sú také obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi?“ kládla si rečnícku otázku vo svojom volebnom programe na parlamentné voľby v roku 2006 strana Smer. A na inom mieste toho istého programového dokumentu si sociálni demokrati i odpovedali: „Smer vidí ako osobitne problematické kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. V týchto rizikových krajoch Smer presadí prijatie vládnych projektov rozvoja. Tieto spolu s využitím daňových a odvodových nástrojov na stimuláciu miestneho malého a stredného podnikania, dôslednejším smerovaním zahraničných investícií, alokovaním finančných zdrojov z pomoci EÚ a zvýšenou podporou cestovného ruchu postupne naštartujú proces rovnomernejšieho sociálneho a ekonomického rozvoja na území Slovenskej republiky.“ A ako plní Smer svoj program vo vláde, ktorej velí Robert Fico už vyše desať mesiacov?

V rovine deklarácií a mediálnej prezentácie to socialistom ide. „Jednou z priorít slovenskej vlády je zabezpečovanie rozvoja celej krajiny. Preto stimuluje lokalizáciu nových investícií do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a prispieva tým k zvyšovaniu hospodárskeho rozvoja a životnej úrovne v týchto regiónoch,“zdôvodňoval minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek v decembri 2006 poskytnutie investičných stimulov viacerým veľkým podnikom. Z hľadiska výšky vládnej podpory investícií sú jednotlivé regióny Slovenska na úrovni okresov rozdelené do troch základných zón podľa miery evidovanej nezamestnanosti: prioritnou je tzv. zelená zóna (29 okresov s mierou nezamestnanosti nad 15 percent) nasledovaná tzv. žltou zónou (29 okresov s mierou nezamestnanosti od 10 do 15 percent) a červenou zónou (21 okresov s mierou nezamestnanosti do 10 percent). Do ktorých regiónov teda smerovali investičné stimuly počas Ficovej vlády od júla 2006 do začiatku mája 2007?

Vláda Roberta Fica počas svojho doterajšieho pôsobenia rozdelila zo štátneho rozpočtu spolu vyše 12 miliárd korún pre 49 investorov. Do zelenej zóny, v ktorej sú okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, na podporu deviatich investorov plynuli takmer štyri miliardy korún, čo predstavuje približne 30 percent z celkovej sumy vládou poskytnutých stimulov. Do žltej zóny vláda poslala siedmim investorom necelých 750 miliónov korún, teda takmer šesť percent prerozdeľovaných zdrojov. A, čuduj sa svete, vyše osem miliárd, teda skoro dve tretiny z celkového rozdeleného balíka peňazí, išlo pre 33 investorov, ktorí sa rozhodli realizovať svoju výrobu a zamestnať ľudí v červenej zóne, teda tej, kde je najnižšia nezamestnanosť v krajine.

Ak sa na smerovanie stimulov pozrieme optikou územného členenia krajiny, tak do Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, teda do troch krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou (približne 13 až 15 percent, priemer za SR za marec 2007 je necelých 9 percent), ktoré podľa svojho volebného programu i „Smer vidí ako osobitne problematické,“ Ficova vláda poslala len približne 27 percent z balíka stimulov, ktoré dosiaľ rozdelila. Pričom do Prešovského kraja samotného nešla investorom ani koruna. Zato do Trnavského kraja, ktorý v súčasnosti dosahuje podpriemernú nezamestnanosť (menej ako šesť percent), vláda s veľkou pompou nasmerovala podporu investorom vo výške viac ako štyri miliardy korún, čo je viac, ako išlo do už zmienených troch „problematických“ krajov dokopy.

Súdruhovia zo Smeru by sa teda mali na ďalšom výjazdovom zasadnutí vlády v regiónoch sebaspytovať, či „je spravodlivé a správne“ takéto rozdeľovanie peňazí daňovníkov Slovenska a že či ich politika náhodou neprispieva k prehlbovaniu nimi toľko kritizovaných regionálnych rozdielov. Voliči Smeru by sa veru tiež mali zamyslieť, či im neprekáža, že ich dvojnásobný predseda Fico a jeho kompánia takto ťahajú za nos. To, že vláda by nemala zasahovať do vzťahov medzi podnikmi na trhu poskytovaním stimulov, teda dotáciami na vytvorené pracovné miesta, rekvalifikáciu či daňovými úľavami, ale že sa má starať o zlepšovanie podnikateľského prostredia dereguláciou, znižovaním daňového a odvodového zaťaženia, asi počas éry súčasnej vlády nemá zmysel zdôrazňovať.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 9. mája 2007.

Analýza Smerovanie investičných stimulov poskytnutých vládou SR investorom do regiónov SR (obdobie júl 2006 – začiatok mája 2007) je voľne dostupná vo formáte PDF tu.

Navigácia