Janušekove logá

Výsledky monitoringu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) ukázali priepastné rozdiely v cenách, ktoré boli ministerstvá ochotné zaplatiť za logá pre operačné programy.

Škandalózne „obstarávanie“ tzv. nástenkového tendra na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) je už neslávne známe. Ako je možné, že zodpovedný minister Janušek sedí ešte stále vo svojom kresle, je už menej známe a ešte menej pochopiteľné. Známe je však, že ministerstvo dosiaľ víťazovi spomínanej „nástenkovej súťaže“ stihlo okrem iného zaplatiť i milióny za obyčajné logá pre operačné programy, ktorých reálna trhová cena je len zlomkom tej fakturovanej.

Môj kolega z KI Ivan Kuhn sa toto tvrdenie rozhodol podporiť i jednoduchou porovnávacou analýzou. Prostredníctvom infozákona si vyžiadal od siedmich ministerstiev a úradu vlády (v eurospeaku sú tieto inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za operačné programy, otitulované tiež ako tzv. riadiace orgány) informácie nielen o tom, akú cenu zaplatili za logá pre jednotlivé operačné programy, ale i o tom, akú metódu verejného obstarávania pritom použili.

Čuduj sa svete, jedine Janušekovo ministerstvo (prívlastok je namieste, keďže tento pán sa správa, ako by to ministerstvo spolu so SNS i vlastnil) „obstarávalo“ svojskou nástenkovou metódou. No z hľadiska transparentnosti a efektívnosti sa ani mnohé ďalšie ministerstvá nemajú čím chváliť. Väčšina z nich totiž pri obstarávaní loga použila postup podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami), teda uskutočnili prieskum trhu a následne oslovili vybrané subjekty na predloženie cenových ponúk. Ani jeden riadiaci orgán nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania, v celoštátnej tlači alebo aspoň na svojej webstránke. Inak povedané, ministerstvá neobstarávali postupmi, ktorými je možné docieliť nižšiu cenu a šetriť tak verejné financie (rozumej peniaze daňovníkov). Posúďte sami:

Z porovnávacej analýzy KI nevyplýva len to, že viaceré ministerstvá „obstarali“ logá pridraho (suverénom je Janušekovo MVRR SR), ale že peniaze daňovníkov premrhali navyše za logá nízkej grafickej úrovne. Opäť, posúďte sami a zahrajte sa s ministrom Janušekom hru „nájdi rozdiel“.

Závery a odporúčania

Bude to znieť ako z obohranej platne, ale áno, minister Janušek by mal odstúpiť. Zodpovednosť za preukázateľné mrhanie verejnými financiami na ministerstve je na pleciach ministra už dávno a čakanie na výsledky akýchkoľvek kontrol je len zbytočným a trápnym divadlom (lístky na toto úbohé predstavenie pod vedením zlostného mračiaceho sa režiséra si platíme chtiac-nechtiac my všetci). Treba však podotknúť, že samotné odvolanie ministra nestačí. Treba okamžite aspoň:

    • 1. novelizovať zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je (zjavne úmyselne) deravý a umožňuje to, čomu by mal takýto zákon v slušnej krajine naopak brániť – teda netransparentné a neefektívne mrhanie verejných financií (čiže peňazí daňovníkov – túto vysvetlivku je nevyhnutné omieľať stále znovu a znovu, keďže nezáujem občanov o veci verejné v tejto krajine vzbudzuje dojem, akoby si občania mysleli, že peniaze, ktoré vláda spravuje, sú jej, a teda nech si s nimi naša múdra vláda robí, čo chce, veď čo je nás do toho…),
    • 2. umožniť verejnosti nahliadnuť do výberového procesu, v ktorom sa na ministerstvách rozhoduje o tom, ktorý projekt získa z eurofondov podporu. Dnes sa zväčša nedozvieme, kto hodnotí projekty, ako a prečo hodnotí práve tak, ako hodnotí, a prečo niekto podporu z našich daní a z peňazí daňovníkov ostatných členských krajín EÚ získa a iný nie. Aké mrhanie v eurofondoch nás v prebiehajúcej sedemročnici (2007-2013) čaká, predviedli viaceré riadiace orgány hneď v úvode obstaraním predražených lôg. Majme na pamäti hrozbu ďalších zlodejín vždy, keď sa ktorékoľvek spomínané logo objaví, zvestujúc nám ďalšie a ďalšie výzvy na podávanie projektov.

Najčistejšie riešenie problému mrhania vlády a zlodejín, ktoré sa tu dejú, by bolo zrušenie eurofondov ako takých, no taký optimistický scenár nie je možné v EÚ v dohľadnej dobe očakávať.

Autor je analytik KI pre oblasť verejnej správy, regionálnej politiky a eurofondov.

Celý článok bol uverejnený dňa 19. marca 2009 na blogu KIosk a nájdete ho tu.

Navigácia