Je potenciálne členstvo Slovenska v eurozóne výhodné?

Zdôvodnenia, prečo by členstvo v eurozóne Slovenska znamenalo pre nás nezanedbateľné obmedzenia slobôd a pružnosti podmienok, tým aj obmedzenia približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni ľudí v krajinách EÚ a prečo nie jé výhodné členstvo Slovenska v eurozóne prezentoval ekonomický analytik KI Peter Gonda na panelovej dikusii Euro 2009 – výzvy a riziká vstupu Slovenska do eurozóny, ktorá sa konala dňa 28. novembra 2006 v posluchárni Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na pozvanie organizátorov panelovej diskusie (Občiansko-demokratickej mládeže a Študentských parlamentov Ekonomickej univerzity v Bratislave) boli ďalšími prednášajúcimi a spoludiskutérmi Petra Gondu Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník Ministertva financií SR a Martin Šuster z Národnej banky Slovenska.

Powerpointovú prezentáciu prednášky Petra Gondu na tému Je potenciálne členstvo Slovenska v eurozóne výhodné? si môžete stiahnuť tu.

Navigácia