JESS si kúpila prieskum, prieskum si kúpil názor

O ankete, ktorá o ničom nevypovedá, za náklady, ktoré nie sú známe

Spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska si dala vypracovať prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Jaslovských Bohuníc a okolitých miest a obcí, ktorá sa týkala plánovanej výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z prieskumu vyplynulo, že s výstavbou nového jadrového zdroja súhlasí 63 % opýtaných obyvateľov.

Výsledok nie je nijako prekvapujúci, pretože jadrové zdroje, ktoré sú na Slovensku prevádzkované v súčasnosti, prinášajú obyvateľom obcí v ich okolí prácu a samotných obciam významné príjmy z dane z jadrového zariadenia. Napríklad v samotných Jaslovských Bohuniciach činili tieto príjmy v roku 2012 približne 78 tisíc eur. Tieto benefity sú pre väčšinu obyvateľov zjavne významejšie, ako potenciálna hrozba havárie, napríklad takej, aká sa stala v Jaslovských Bohuniciach v roku 1977.

Ešte podivnejšie sú zvyšné otázky, ktoré boli predmetom prieskumu. Otázka „Nakoľko súhlasíte s výrokom, že Slovensko by si malo zabezpečiť svoju energetickú bezpečnosť a malo by byť schopné vyrábať aspoň toľko elektrickej energie, aby pokrylo svoju spotrebu a nemuselo elektrinu dovážať“, je výdatne neobjektívna a zavádzajúca, nakoľko vopred vnucuje respondentovi predpoklad, že nakupovanie elektriny zo zahraničia je nebezpečné, či dokonca aktom násilia. Otázka sa nesie na verbálnej masážnej vlne Európskej komisie o tom, že obchodný vzťah vytvára závislosť kupujúceho od predávajúceho. V serióznom prieskume nemá čo hľadať.

Zvyšné otázky sú zbytočné, lebo na ne neexistuje iná korektná odpoveď, ako áno (viď nižšie). Selektívne vymenovať všeobecne známe a nespochybňované výhody výroby elektriny z jadra a nechať si ich „potvrdiť“ verejnosťou, to svedčí o tom, že prieskumom má JESS ambíciu podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach aj neférovými spôsobmi.

Posledný triptych otázok je opäť očakávane potvrdzujúci, je to ako pýtať sa ľudí na to, či súhlasia s gravitačným zákonom. Tomu zodpovedá i výsledok, s viac ako 90 percentným súhlasom verejnosti.

Summa summarum je prieskum JESS-u, ktorý má byť súčasťou začatého procesu EIA, celkom rafinovanou podpásovkou. Náklady na túto kampaň nie sú známe, JESS ich nezverejnila. Hoci JESS je de facto štátny podnik, keďže je 51 % dcérou štátnej spoločnosti JAVYS a 49 % väčšinovo štátneho ČEZ-u, pod infozákon táto dcérska spoločnosť nespadá.

Otázky z prieskumu na zadanie spoločnosti JESS

1.) V Jaslovských Bohuniciach by mala byť postavená nová jadrová elektráreň. Nakoľko súhlasíte s výstavbou jadrovej elektrárne v tejto lokalite?

2.) Nakoľko súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

  • Slovensko by si malo zabezpečiť svoju energetickú bezpečnosť a malo by byť schopné vyrábať aspoň toľko elektrickej energie, aby pokrylo svoju spotrebu a nemuselo elektrinu dovážať.
  • Jadrová energetika prispieva k stabilným cenám elektrickej energie.
  • Jadrová elektráreň zabezpečuje stabilné dodávky elektrickej energie.
  • Jadrová elektráreň znižuje závislosť od dovozu ropy a plynu.

3.) Myslíte si, že prítomnosť jadrovej elektrárne prináša nejaké výhody pre obyvateľov regiónu v jej okoliu?

  • Ovplyvní zamestnanosť?
  • Ovplyvní rozvoj regiónu?
  • Ovplyvní rozvoj obci, v katastroch ktorých bude JE postavená?

(Zdroj: JESS)

Článok bol uverejnený dňa 4. februára 2014 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia