KI k smrti Antona Neuwirtha

Konzervatívny inštitút prijal zaskočený správu o smrti Antona Neuwirtha, ktorý bol až do konca plný života a intelektuálnej sviežosti. Anton Neuwirth predstavoval pre nás typ mysliaceho a chápavého konzervatívneho politika s obrovskou životnou skúsenosťou, tolerantného a ekumenického človeka. Radi si spomíname na diskusie, ktoré viedol s dnes už nebývalou prvorepublikovou noblesou a veľkorysosťou. Ostáva po ňom prázdne miesto rozvážneho hlasu, ktorý bude nám všetkým chýbať. Česť jeho pamiatke!

Peter Zajac, prezident KI

Ondrej Dostál, riaditeľ KI

V Bratislave dňa 22. septembra 2004.

Navigácia