KI k smrti pápeža Jána Pavla II.

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika prijal so zármutkom smutnú správu o smrti pápeža Jána Pavla II. Sme presvedčení, že svet stratil v osobe pápeža morálnu autoritu, zástancu večných hodnôt ľudskej dôstojnosti a svetlo nádeje pre všetkých trpiacich a utláčaných. Ako Mojžiš v dobách antických previedol svoj ľud cez Červené more, tak Svätý otec od začiatku svojho pontifikátu pomáhal neslobodným národom Európy prekročiť „červené“ more komunizmu. Svojou láskou k Slovensku vlieval nádej do sŕdc tisícov ľudí hľadajúcich pevný bod v dobe spochybňovania základných princípov západnej civilizácie. Dúfame, že jeho príklad neustáleho hľadania pravdy nezomrel spolu s ním a veríme, že prenikne hlbšie do našich každodenných životov. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Navigácia