KI: Kuhn: Najdôležitejším ukazovateľom využívania fondov EÚ má byť efektívnosť

Základným problémom využívania eurofondov je redukovanie úspešnosti ich využívania na percentuálnu výšku čerpania.

“Pritom najdôležitejším ukazovateľom by mala byť efektívnosť využívania eurofondov, teda, ako štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF) EÚ prispievajú k zvyšovaniu hrubého domáceho produktu a znižovaniu nezamestnanosti v SR,” uviedol pre TASR Ivan Kuhn.

Viac nájdete v správe TASR zo dňa 9. júla 2009 tu.

Navigácia