Konferencia – Európska ústava: Za a Proti

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) a Centrum pre európsku politiku (CEP) organizovali utorok 15. marca 2005 v Pálffyho paláci konferenciu

Európska ústava: Za a Proti Program:

9:00 – 9:05 Otvorenie

9:05 – 10:30 Prvý diskusný blok

Vladimír Palko, minister vnútra, podpredseda KDH

Pál Csáky, podpredseda vlády, podpredseda SMK

10:30 – 11:00 Prestávka – občerstvenie

11:00 – 13:00 Druhý diskusný blok

Viliam Karas, právnik, Trnavská univerzita

Peter Osuský, vysokoškolský pedagóg, podpredseda OKS, Iniciatíva proti európskej ústave

Ivan Štefunko, šéfredaktor týždenníku Slovo

Témy:

Má Slovensko ratifikovať európsku ústavu?

Aké sú argumenty za?

Aké sú argumenty proti?

Zlepší alebo zhorší európska ústava fungovanie EÚ?

Je v záujme Slovenska, aby európska ústava vstúpila do platnosti?

Má sa ratifikácia uskutočniť prostredníctvom referenda alebo stačí schválenie v NR SR?

Konferencia sa uskutočnila v Pálffyho paláci s láskavou podporou Združenia podnikateľov Slovenska.

Navigácia