Konzervatívne listy /november 2004/

November 2004: Začali vychádzať Konzervatívne listy

Práve vyšlo prvé číslo Konzervatívnych listov, bulletinu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Každý mesiac Vám v nich budeme prinášať analýzy, štúdie a komentáre k aktuálnym problémom, k pripravovaným návrhom zákonov, k rôznym otázkam verejnej politiky, ako aj informácie o aktivitách Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a o dianí v konzervatívnom prostredí na Slovensku i v zahraničí.

Konzervatívne listy majú ambíciu stať sa fórom konzervatívnych postojov. Autori z radov pracovníkov a spolupracovníkov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika sa Vás budú snažiť presvedčiť, že konzervatívne postoje nie sú pravicovým radikalizmom, eurofóbiou, ani fundamentalizmom.

Nie sme pravicoví radikáli, ale neveríme, že štát môže za nás vyriešiť všetky naše problémy. Prečítajte si článok Dušana Slobodu Slovensko – rozpoltená krajina?

Nie sme eurofóbi, ale neželáme si ďalšiu centralizáciu EÚ a budeme sa brániť nezmyselným reguláciám prichádzajúcim z Bruselu. Prečítajte si článok Petra Gondu Euro: Preteky v „skokoch do tmy“ a glosu Radovana Kazdu Problém Davida Byrna.

Nie sme fundamentalisti, ale nebojíme sa pomenovať veci pravými menami. Prečítajte si úvahu Štefana Hríba Pätnásť rokov.

Sme konzervatívci a chceme Vám ponúkať myšlienky, ktoré si stojí za to prečítať. Čítajte Konzervatívne listy.

Ondrej Dostál

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Navigácia