Konzervatívny inštitút ostro odsudzuje vraždu z nenávisti na Zámockej ulici

Foto: Cecilie Johnsen | Unsplash

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika ostro odsudzuje včerajšiu vraždu dvoch návštevníkov v bratislavskom LGBTI bare Tepláreň a zranenie barmanky podniku.

Vražda bez akejkoľvek osobnej motivácie,  vyjadrujúca iba nenávisť voči sexuálnej orientácii a v pozadí neskrývane nenávisť voči príslušníkom iných rás, národov a presvedčení, je ohavným činom, popierajúcim elementárne zásady slobodnej demokratickej spoločnosti.

Sme presvedčení, že prejavy rastúceho zhrubnutia verejného styku a excesívneho verbálneho násilia verejných činiteľov a politických strán, šíriacich strach a atmosféru násilia, vytvárajú živnú pôdu pre zabíjanie nevinných civilistov a že jediným skutočným nástrojom v zápase proti nenávisti  je jej dôsledné verejné odsúdenie a v prípade preukázania viny potrestanie.

Peter Zajac          Peter Gonda
prezident KI         riaditeľ KI

Navigácia