Reforma vzdelávania

Konzervatívny klub sa uskutočnil v stredu 14. septembra 2005 od 18:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47 v Bratislave (pod hradom).

Reforma vzdelávania

Naše pozvanie do diskusie prijali:

Martin Fronc, minister školstva SR

Ján Pišút, profesor fyziky na Univerzite Komenského, minister školstva v rokoch 1990 – 1992

Miron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Attila Fodor, riaditeľ neziskovej organizácie Comenius – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho v Komárne

Zuzana Humajová, analytička KI

Moderátorom diskusie bol Peter Zajac, prezident KI.

Diskutovalo sa okrem iného o týchto témach:

● Je dnes reforma vzdelávania naliehavá? V čom spočíva?

● Ako sa má zmeniť prístup k vzdelávaniu a k jeho obsahom? Ako docieliť prenesenie dôrazu z memorovania poznatkov na rozvoj kompetencií a schopností žiakov?

● Majú si školy samy určovať obsah vzdelávacích programov? Aká má byť úloha celoštátnych inštitúcií? Kto má kontrolovať kvalitu vzdelávania na školách? Na základe akých kritérií a akým spôsobom sa majú hodnotiť výsledky vzdelávania?

● Čo by mal obsahovať nový školský zákon? Aký je jeho vzťah k reforme vzdelávania?

Navigácia