Kritický pohľad na ekonomický systém EÚ

Prednáška odznela na na seminári Centra pre európsku politiku dňa 24. septembra 2005 v Bratislave.

Prednášku Kritický pohľad na ekonomický systém EÚ si môžete pozrieť tu.

Navigácia