Lesný zákon – Prečo kritika prichádza z oboch strán?

Hosťami jubilejného 20. konzervatívneho klubu na tému: Lesný zákon – Prečo kritika prichádza z oboch strán? boli diskutujúci:

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR,

Ján Ďurský, generálny riaditeľ lesníckej sekcie MP SR

Róbert Oružinský, lesník, platforma environmentálnych MVO pre NATURA 2000,

Juraj Vanko, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR,

a všetci prítomní účastníci.

Diskusiu moderoval Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Hovorilo sa aj o týchto otázkach:

– V čom spočíva verejný záujem v lesnom hospodárstve?

– Má mať verejnosť voľný prístup do lesa, alebo má platiť zásada „môj les – môj hrad“?

– Má verejnosť platiť za zber lesných plodov?

– Čo a v akej miere má kontrolovať vláda?

– A čo je právom vlastníkov lesov?

Konzervatívne kluby prebiehajú formou krátkych úvodných vstupov hostí k problematike a následnej moderovanej diskusie, do ktorej sa formou otázok a krátkych výstupov môže zapájať aj publikum.

Prečítajte si článok, ktorý bol o priebehu konzervatívneho klubu publikovaný v denníku SME dňa 10. júna 2005 tu.

Navigácia