Možnosti a limity hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky

organizoval v Bratislave dňa 29. novembra 2010

konferenciu na tému

Možnosti a limity hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky

1. panel:

Zahraničná politika demokratického štátu ako nástroj presadzovania hodnôt (demokracia, ľudské práva a občianske slobody, panstvo práva)

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Hodnotová zahraničná politika – sme „za vodou“?

Videozáznam príspevku:

František Šebej, predseda zahraničného výboru NR SR

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Milan Nič, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Diskusia panelistov

Po vstupných prezentáciách panelistov k téme prebehla moderovaná diskusia panelistov.

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Diskusia

Po diskusii panelistov nasledovali otázky z publika.

Moderátor:

Lukáš Krivošík, redaktor týždenníka .týždeň

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

2. panel:

Rozvojová pomoc – má zmysel ekonomická pomoc bez podpory demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, panstva práva, good governance, boja proti korupcii a podpory občianskej spoločnosti?

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Andrea Cox, Nadácia Pontis

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Ján Mihálik, Partners for Democratic Change Slovakia

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Marian Gabriel, Občianske oko

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Výstupy:

Štúdia: Svetozár Gavora: Problematické miesta legislatívneho rámca pre poskytovanie hodnotovo orientovanej oficiálnej rozvojovej pomoci

Videozáznam príspevku:

Diskusia panelistov

Po vstupných prezentáciách panelistov k téme prebehla moderovaná diskusia panelistov.

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Diskusia

Po diskusii panelistov nasledovali otázky z publika.

Moderátor:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Videozáznam príspevku:

Mediálne výstupy:

6. december 2010

aktuality.sk: Lukáš Krivošík: Hodnoty v diplomacii sú pragmatické


Konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu

Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk

Navigácia