Na obranu slobodného trhu

KI v spolupráci s Liberálním institutem (LI) vydal knihu prednášok uznávaných protrhovo orientovaných osobností uskutočnených v rámci projektu KI „Conservative Economic Quarterly Lecture Series” (CEQLS) v Bratislave a výročných, jarných a jesenných prednášok LI v Prahe.

Kniha obsahuje prednášky v slovenčine či češtine, ako i ich verziu v angličtine.

Predaj knihy

Knihu si môžete zakúpiť v nasledovných kníhkupectvách:

Martinus.sk – internetové kníhkupectvo

Záujemcom o knihu z Českej republiky odporúčame kontaktovať Liberální institut.

 

 


Obsah

Predslov
Alejandro A. Chafuen

Editorial
Peter Gonda:
Dôvera v človeka a spontánny poriadok v spoločnosti

Pavel Chalupníček: 
O „neviditelné ruce“ a cestě ke svobodné společnosti

Prednášky
James M. Buchanan: 
Za hranicemi práva – Institucionalizovaná etika liberálního řádu
Praha, 10. 10. 2002

Pascal Salin:
Vlastnická práva, konkurence a Evropská unie
Praha, 9. 10. 2003

Marian L. Tupy:
Stredná a východná Európa a euro: netreba sa ponáhľať
Bratislava, 15. 6. 2005

Anthony de Jasay:
Sociální spravedlnost pod drobnohledem (s malou pomocí od Adama Smitha)
Praha, 23. 6. 2005

Daniel J. Mitchell:
Daňová harmonizácia verzus konkurencia v Európskej únii
Bratislava, 17. 10. 2005

William A. Niskanen:
Alternatívy politickej a ekonomickej budúcnosti Európy
Bratislava, 8. 12. 2005

Ted Abram:
Smutné dejiny sociálneho systému v USA
Bratislava, 9. 3. 2006

Ron Paul:
Ludwig von Mises a politika
Praha, 29. 5. 2006

Václav Klaus:
Ludwig von Mises – Nejvýznamnější obhájce ekonomické svobody v celém dvacátém století
Praha, 29. 5. 2006

Richard W. Rahn:
Kľúče na ceste k ekonomickému rastu a slobode a úloha vlády
Bratislava, 27. 6. 2006

Johnny Munkhammar:
Kopírujte severské riešenia, nie problémy!
Bratislava, 23. 10. 2006

Bjørn Lomborg:
Ekonomický růst – hrozba pro životní prostředí?
Praha, 12. 10. 2006

Josef Šíma:
Vlastnické právo vs. „veřejný zájem“
Bratislava, 13. 12. 2006

Táto kniha mohla byť publikovaná vďaka láskavej podpore Nadácie SPP (Slovenská republika), Nadácie Friedrich Naumann Stiftung (Česká republika) a využitiu časti prostriedkov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika z udeleného Čestného uznania Atlas Economic Research Foundation v rámci Templeton Freedom Awards v roku 2007.

Poďakovanie patrí aj sponzorom prednášok, ktoré sú uverejnené v knihe a ktoré odzneli v rámci CEQLS v Bratislave – Nadačný fond Europe & Democracy, Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Americká obchodná komora na Slovensku a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku, ako aj mediálnym partnerom prednášok v rámci CEQLS – Týždenníku o ekonomike a podnikaní TREND a Spravodajskej internetovej televízii infoNET.tv. Poďakovanie patrí aj sponzorom prednášok, ktoré boli prezentované v Prahe: Czech Coal, a. s., Česká infrastrukturní, a. s., Český Telecom, a. s., Friedrich Naumann Stiftung, Gutmann, Johnson and Johnson, s. r. o., Komerční banka, a. s., MasterCard, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pražská energetika, a. s., PVT, a. s., RWE Group, a. s., Sekyra Group, Skupina ČEZ, Transgas, a. s., Vysoká škola finanční a správní. Editori knihy tiež ďakujú Josefovi Šímovi z Liberálního institutu a kolegom z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika za pomoc pri príprave knihy.

Mediálnym partnerom knihy je Týždenník o ekonomike a podnikaní TREND. TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní

Súvisiace výstupy:

28. máj 2007

Konzervatívne listy: Peter Gonda: Na obranu slobodného trhu

6. jún 2007

libinst.cz: Pavel Chalupníček: O „neviditelné ruce“ a cestě ke svobodné společnosti

11. jún 2007

Predstavenie kníh: Gonda – Chalupníček (eds.): Na obranu slobodného trhu a Baker: Z bludného kruhu

10. júl 2007

aktuality.sk: Lukáš Krivošík: Trochu iné prednášky

30. júl 2007

.týždeň.sk: Robert Žitňanský: Na obranu slobodného trhu

17. august 2007

Highlights: In Defense of the Free Market (str. 18, formát .PDF)

Navigácia