Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie

V júni 2002 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie, ktorý usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Úlohou seminára bolo otvoriť priestor pre širšiu diskusie na aktuálnu tému korupcie. Korupcia je sprievodným znakom prerozdeľovacích procesov v mnohých oblastiach realizácie funkcií štátu. Poľnohospodárstvu, ako odvetviu, v rámci ktorého štát poskytuje poľnohospodárom rozsiahlu finančnú pomoc, nebola doposiaľ venovaná pozornosť z hľadiska odhaľovania princípov a znižovania rizík korupcie.

Navigácia