Nesiahneš na odmeny úradníka svojho! (Glosa)

Za prácu patrí pláca. A nezriedka sa pridá i nejaká tá odmena. Ak je z čoho pridávať, pravdaže. Je však kríza, a tak treba šetriť. Niekde sa i prepúšťa, i platy sa znižujú, menej je tých trinástych a i tú koncoročnú odmenu videlo u nás minulý rok menej smrteľníkov. A či vari kríza doľahla i na verejnú správu? Posúďte sami.

Štátna správa si žije veru vlastným životom. Kríza-nekríza, platové tarify štátnych zamestnancov sa od januára 2010 dokonca zvýšili. Tak to nariadila naša múdra vláda žijúca čoraz viac na dlh. A aby bolo jasné, že sa nejakej krízy nezľakneme, vybraným štátnym zamestnancom vláda v januári priklepla i odmeny. Napríklad na návrh ministra výstavby a regionálneho rozvoja vláda odsúhlasila odmeny prednostom krajských stavebných úradov. „Za kvalitné plnenie pracovných úloh, dôsledné riadenie a kontrolovanie výkonu prenesenej štátnej správy, za dôsledné a včasné plnenie zverených úloh,“ tak odôvodnil náš najvrchnejší nástenkár zvýšenie osobného príplatku a tisícové odmeny v novej euromene spomínaným úradníkom. Podobne sa o svojich postarali i ďalší členovia vlády. A odmeňovalo sa samozrejme i na nižších úrovniach v jednotlivých rezortoch, v úradoch, agentúrach a ústavoch tých rezortov, a i v ich pobočkách, krajských a iných zastúpeniach po celej krajine. Všade tam sa za „kvalitné plnenie zverených úloh“ udeľujú roky rokúce odmeny, nejaká kríza s tým snáď nezatrasie! Zhrňme si to teda: ak naši úradníci plnia svoje úlohy kvalitne, dostanú odmeny. Z toho teda vyplýva, že ak úlohy, ktoré majú v pracovnej náplni, za plnenie ktorých si ich planíme my z našich daní, neplnia kvalitne, dostávajú len plat. Skvelé, čo poviete?

A čo naša samospráva? Tá celý minulý rok nariekala, že kvôli kríze a súvisiacemu nižšiemu výnosu podielových daní, ktoré tvoria jej hlavný príjem, nebudú mať takmer tri tisícky našich obcí a miest (ej, ale sme my bohatí, keď ich máme toľko v tej našej krajinke) peniaze na základné služby pre ľudí, ba ani na svietenie. Toľko naši lokálni potmehúdi chodili s nárekmi k múru úradu vlády, až im z našej deficitnej štátnej pokladnice spadlo vymodlených 100 miliónov eur. A tak na svietenie bolo, veru i na tú vianočnú výzdobu a silvestrovské ohňostroje sa našlo. A nielen to, dokonca i odmeny boli! Odmeny sa udeľovali primátorom a starostom, ich zástupcom, kontrolórom, poslancom i úradníkom krížom krážom v mnohých našich valaloch i várošoch. Rekordérom je zrejme starosta dvojtisícovej dediny Kalná nad Hronom, ktorému poslanci odklepli koncoročnú odmenu vo výške 14 340 eur. Nie korún, ale eur. Naozaj. A ako mnohí iní jeho kolegovia, i on tvrdí, že časť z udelenej odmeny vraj venuje či minie verejnoprospešne v obci. Prečo si neurobiť pred komunálnymi voľbami kampaň z našich daní, však?

Ak patríte medzi tých rojkov, ktorí, súc sklamaní z našej verejnej zvieracej farmy, s nádejou žmúria do diaľok k Bruselu, vedzte, že ani tamojší euroúradníci sa nedali zahanbiť. V decembri dvakrát štrajkovali, pretože väčšina členských krajín odmietla zvýšenie ich platov. Európska komisia sa dokonca rozhodla zažalovať členské krajiny na Európskom súdnom dvore. Vraj nezvýšenie platov euroúradníkov nie je v súlade s európskou legislatívou. Paráda – živíme ich z našich daní, ale o ich platoch rozhodovať nesmieme! Regulovať odmeny manažérov v súkromných bankách, to by oni radi, ale ak by sme my chceli regulovať ich platy, tak nás budú žalovať. Bodaj by tí darmožráči štrajkovali celý rok!

Takže tak, milí občania, len si pekne i naďalej uťahujte opasky a šetrite rodinné rozpočty. Zvýšené platy a odmeny pre úradníkov a nami volených či nevolených zástupcov všetkých úrovní samosprávy, štátu i únie a onen rastúci verejný dlh (náš, ten grécky i tie ďalšie) treba predsa z niečoho splácať. A chráň Vás Boh od pokušenia siahať služobníkom našim na platy a odmeny!

Autor je analytik KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 01/2010.

Navigácia