Nevýhodnosť a rizikovosť členstva Slovenska v eurozóne

Spôsob zavádzania eura potvrdzuje, že euro je nástrojom politickej centralizácie Európy. Bude pravdepodobne prinášať vyššie náklady na udržiavanie menovej únie s rastúcou nestabilitou Únie a/alebo centrálne zjednocovanie ostatných podmienok s rizikom (protiintegračných) konfliktov a rozpadu Únie. Nielen pre obyvateľov Slovenska to znamená nezanedbateľné obmedzenia flexibility a slobôd, tým aj obmedzenia rýchlejšieho približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni obyvateľov krajín Únie. Nielen to, ale iné aspekty členstva Slovenska v eurozóne boli predmetom príspevku Nevýhodnosť členstva Slovenska v eurozóne, ktorý Peter Gonda predniesol na konferencii internetového servera EUportal.cz a KI Česká a Slovenská republika – Budoucnost evropské integrace, ktorá sa konala 30. mája 2007 v Prahe.

Prezentáciu nájdete vo formáte PPS tu.

Viac informácii o konferencii nájdete tu.

Navigácia