Novela infozákona ohrozená?

Národná rada prerokuje na svojej práve sa začínajúcej schôdzi návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spomínaná novela podľa nášho názoru zásadne prispeje k zvýšeniu transparentnosti, ku skvalitneniu verejnej kontroly a uplatňovania práva na informácie. Novelu v predloženom znení plne podporujeme. Odmietame pritom argumenty Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vnímame ako ohrozenie tejto významnej novely použitím nepravdivých informácií.

ZMOS vyzýva v liste svojho predsedu Michala Sýkoru poslancov k odmietnutiu novely v predloženom znení, pretože podľa ich názoru spôsobí zverejnenie platov všetkých radových zamestnancov obcí, radových pedagogických a zdravotníckych zamestnancov.

Novela v navrhovanom znení v žiadnom prípade zverejnenie platov radových zamestnancov nespôsobí. Naopak, presne vymenúva skupiny osôb (najmä vedúcich funkcionárov a pracovníkov orgánov verejnej moci), ktorých platové pomery, či odmeny by mali byť verejne prístupné. Zároveň stanovuje, aby boli verejne prístupnými aj zasadnutia zastupiteľstiev, v prípade, že sú platové náležitosti, či odmeny predmetom ich rokovania. Tým reaguje na prax v minulosti, kedy boli viaceré rokovania zastupiteľstiev o schvaľovaní odmien utajené. Zastupiteľstvá však v žiadnom prípade nemôžu prerokovať / určovať platy jednotlivých konkrétnych radových pracovníkov. Pri školských pracovníkoch sú platy stanovené tabuľkami. Zdravotnícki pracovníci sú zamestnancami iných právnických osôb. I táto skupina má platy určené tarifnými tabuľkami, či mzdovým predpisom. Zastupiteľstvá neurčujú ani platy radových zamestnancov obce. Ak vo výnimočných prípadoch vidia dôvod na diskusiu o platoch (napr. ak iný orgán obce podľa nich neprimerane stanovil mzdu), považujeme za správne a legitímne, aby o tom bola verejnosť informovaná a mala možnosť sa prerokovania zúčastniť.

Zuzana Wienk (Aliancia Fair-play)
Ondrej Dostál (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)
Peter Wilfling (Občan a demokracia)

V Bratislave dňa 24. októbra 2005

Spoločná tlačová správa Aliancie Fair-playKonzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a združenia Občan a demokracia

Viac informácií vám kedykoľvek počas prerokúvania novely poskytnú:
Peter Kunder – 0908 734 025
Peter Wilfling – 0904 217 833

Otvorený list poslancom nájdete tu.

Navigácia