Odporúčaná literatúra AKE 2010

Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

BUCHANAN, J.: Veřejné finance v demokratickém systému. Computer Press.

BASTIAT, F.: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/bastiat_co_je_videt.pdf

FORSYTH, M.: Adam Smith´s Relevance for Today
Dostupné na: http://www.adamsmith.org/smith/forsyth-speech.htm

FRIEDMAN, M. – FRIEDMANOVÁ, R.: Svoboda volby
Dostupné na: http://www.libinst.cz/stranka.php?id=156

FRIEDMAN, M.: Za vším hledej peníze
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/friedman_penize.pdf

GONDA, P.: Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská etiky manažéra. In: PLÁTKOVÁ – OLEJÁROVÁ, G.: Manažérska etika
Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?2212

GONDA, P. – CHALUPNÍCEK, P. (eds.): Na obranu slobodného trhu. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Liberální institut
Viac na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1465

GONDA, P. – NOVOTA, M. – DOSTÁL, O.: Návrh sociálnej reformy na Slovensku. Stála konferencia občianskeho inštitútu. Bratislava
Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?911

HAMPL, M.: Trojí přístup k veřejným statkům. Finance a úvěr, 51, 2001, č. 2.
Dostupné na: http://www.financeauver.org

HAYEK, F. A.: Cesta do nevoľníctva
Viac na: http://www.petergonda.sk/article.php?104

HAYEK, F. A.: Právo, zákonodarství a svoboda. 1. vydanie. Praha, Academia
Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=16964

HAYEK, F. A.: Soukromé peníze: Potrebujeme centrální banku? Liberální institut a Centrum liberálních studii
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/hayek_penize.pdf

HAZLITT, H.: Ekonomie v jedné lekci. Alfa Publishing
Viac na: http://www.petergonda.sk/article.php?112

HEYNE, P.: Ekonomický styl myšlení. VŠE Praha
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/heyne.pdf

HOLMAN, H. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Nakladatelství C. H. Beck Praha
Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=34087

CHAFUEN, A.: Faith and Liberty: The Economic Thought of the Late Scholastics.
Dostupné na: http://mises.org/journals/jls/19_4/19_4_8.pdf

MISES, L.: Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Liberální institut
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pdf

READ, L. E.: I, Pencil. New York, Foundation for Economic Education
Dostupné na: http://www.fee.org/pdf/books/i,%20pencil%202006.pdf

ROTHBARD, M.: Ekonomie státních zásahů, Liberální institut
Viac na: http://www.libinst.cz/knihy.php?id=42

ROTHBARD, M.: Peníze v rukou štátu. Liberální institut
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/rothbard_penize.pdf

SCHWARTZ, J.: Hayek semper vivus. Praha, Liberální institut
Viac na: http://www.elita.sk/detail.php?id=27388&PHPSESSID=997005f6883c7689…

SMITH, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Liberální institut
Úvod na: http://www.libinst.cz/etexts/smith_intro.pdf
Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=39485

SMITH, A.: Teorie mravních citu. Liberální institut
Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=39531

ŠÍMA, J. (ed.): Adam Smith semper vivus. Liberální institut
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/smith_semper_vivus.pdf

TANZI, V.: The Economic Role of the State in the 21st Century. Cato Journal, Vol. 25, No. 3.
Dostupné na: http://www.cato.org/pubs/journal/cj25n3/cj25n3-16.pdf

YARDENI, E. – Moss, D.: The Triumph of Adam Smith
Dostupné na: http://www.adamsmith.org/smith/triumph-of-smith.pdf

Internetové stránky:

http://www.adamsmith.org

http://www.ake.institute.sk

http://www.cato.org/pubs/pubs.html

http://cepa.newschool.edu/het/home.htm

http://www.cerge-ei.cz/publications/working_papers/

http://www.econlib.org/

http://www.economicthinking.org/

http://www.economyprofessor.com/library.php

http://www.fee.org

http://www.georgereisman.com/Library%20of%20Liberty/

http://www.hti.umich.edu/m/moagrp/

http://www.iea.org.uk/

http://www.ideachannel.com/Friedman.htm

http://www.konzervativizmus.sk

http://www.libinst.cz/

http://www.lucidcafe.com/library/96jun/smith.html#books

http://www.mises.org/

http://www.nber.org/papers

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/

Ďalšie publikácie a internetové zdroje budú odporúčané v priebehu kurzu AKE.

Navigácia