Palestínska výchova k nenávisti po konferencii v Annapolise

Štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu a jej obsah je k dispozícii i nižšie.

Na konferencii v Annapolise, ktorá sa uskutočnila v novembri 2007, sa Palestínčania a Izraelčania zaviazali dosiahnuť „konečnú dohodu o mieri, ktorá Palestínčanom zaručí ustanovenie Palestíny ako slobodného domova pre Palestínčanov a Izraela ako slobodného domova pre židovských obyvateľov“. Aj napriek tomu, že palestínske úrady podpísali dohodu o riešení otázky štátoprávneho usporiadania vytvorením dvoch štátov, táto správa, bohužiaľ, obsahuje rozsiahle dôkazy o podpore veľmi odlišných prístupov k danej problematike v rámci palestínskej populácie. Výchova k nenávisti podporuje pretrvávajúce násilie, ktoré vedie k typu deštrukcie, aký pozorujeme v najnovšom konflikte v pásme Gazy.

Prostredníctvom Európskej únie prispieva Slovensko významnou sumou peňazí v prospech palestínskych území. Európska únia vyhradila v roku 2007 420 mil. eur ako pomoc EÚ palestínskym územiam.1

Táto suma predstavuje približne 0,37 percenta celkového rozpočtu EÚ. Aj napriek tomu, že Slovensko je „čistým“ príjemcom zdrojov z EÚ, je zároveň plnoprávnym členom a platí značné čiastky slovenských daňových poplatníkov do rozpočtu EÚ. To znamená, že rovnako ako platitelia daní v iných krajinách EÚ aj slovenskí platitelia daní prispievajú značnými čiastkami v prospech palestínskych území. Ak predpokladáme, že Slovensko sa podieľa na uvedenej sume prostredníctvom svojich príspevkov do rozpočtu EÚ, v roku 2007 prispelo celkovou čiastkou 1,7 milióna eur.

Zároveň sú k dispozícii dôkazy o tom, že úrady na palestínskych územiach podporujú televíziu, rozhlas a tlač, ktoré šíria nenávisť a násilie, ako aj vydávanie školských učebníc, ktoré radikalizujú mladých Palestínčanov.

Príspevky pre palestínske územia vytvárajú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby palestínske úrady nezneužívali svoj rozpočet. Táto zodpovednosť existuje bez ohľadu na to, či slovenskí daňoví poplatníci prostredníctvom príspevkov Slovenska do fondov EÚ priamo podporujú nenávisť a násilie, alebo poskytujú palestínskym úradom prostriedky, ktoré môžu palestínske úrady použiť na takýto účel alebo poskytujú služby, ktoré by palestínske úrady museli aj tak poskytovať, čím sa v rozpočte vytvára priestor, ktorý Palestínčania môžu využiť podľa svojej ľubovôle.

Zodpovednosť prihliadajúca nielen na to, ako sa takéto finančné dary používajú, ale aj na širšie aktivity príjemcu daru, sa odráža v zmluvných dokumentoch zasadnutia štvorky (USA, Rusko, OSN a Európska únia), ktoré ustanovili súbor pravidiel záväzných pre palestínsku vládu, ak chce prijímať priamu pomoc. V Spojených štátoch boli uvedené zásady zapracované aj do zákonov – napríklad charity zodpovedajú za poskytnutie peňazí skupinám, ktoré sa zapájajú do teroristických akcií, a to aj vtedy ak poskytnuté prostriedky boli určené pre humanitárne účely.2

Úzke prepojenia palestínskych médií so správnymi orgánmi

Prameňmi tejto správy sú oficiálne palestínske štátne rozhlasové a televízne stanice a oficiálne noviny, ako aj iné zdroje, ktoré sú úzko prepojené so správnymi orgánmi západného brehu Jordánu a pásma Gazy. Všetok uvádzaný materiál bol vytlačený alebo odvysielaný po konferencii v Annapolise, teda potom, čo sa obe strany zaviazali, že budú hľadať riešenie v podobe dvoch štátov.

Palestínske médiá

Palestínska rozhlasová spoločnosť – Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) – zahŕňa rozhlasovú stanicu Voice of Palestine (Hlas Palestíny) a televíznu stanicu PATV (TV palestínskej samosprávy). Obidve stanice sú výsledkom konferencie v Oslo (1993) a boli založené v roku 1994 predsedom palestínskej samosprávy Jásirom Arafatom.3 V roku 1995 všetci riaditelia PBC priamo podliehali predsedovi palestínskej samosprávy. V máji 2005 bola kontrola PBC presunutá pod Ministerstvo informácií.4 „V roku 2006, po volebnom víťazstve hnutia Hamás, […] prevzal kontrolu nad vládnymi médiami prezident Abbás.“5 Prezident Mahmúd Abbás preto priamo zodpovedá za obsah ich vysielania.

Al-Hayat al-Jadida je oficiálny denník palestínskej samosprávy.6 Podľa údajov stanice BBC „má palestínska samospráva väčšinový podiel v tejto spoločnosti a prinajmenšom niekoľkí pracovníci uvedenej spoločnosti sú zamestnancami palestínskej samosprávy.“7 Tento denník je bezplatne distribuovaný palestínskym bezpečnostným zložkám.

Al-Aqsa je televízna stanica hnutia Hamás, ktorá bola založená 7. januára 2006. Jej formát vychádza z TV stanice Al Manar, ktorú prevádzkuje hnutie Hizballáh. Americký kongres dal podnet k tomu, aby táto stanica bola deklarovaná ako „globálna teroristická sieť so špeciálnym poslaním“. Toto rozhodnutie zdieľa aj palestínska samospráva.8

Vyhlásenia palestínskych médií povzbudzujúce k nenávisti a násiliu

Všetky tieto vysielania a novinové články boli preložené monitorovacou organizáciou Palestinian Media Watch. Každý jednotlivý príklad pochádza z obdobia po konferencii v Annapolise v novembri 2007. Materiál uvedený v tejto časti ilustruje, že aj napriek záväzku palestínskej samosprávy hľadať riešenie vo forme dvoch štátov palestínske médiá nepovzbudzujú Palestínčanov k takým postojom, ktoré sú podmienkou trvalého mieru.

Príklad 1

Najat Abu Bakr, člen Legislatívnej rady Palestíny, 26. februára 2008, PBC:

„Sme hrdí na tento [arabský] jazyk, pretože sme praví Arabi, ktorí veria v našu ideu arabizmu, našu vieru, našu vec, náš národ, naše právo bojovať a klásť odpor všetkými možnými spôsobmi [eufemizmus slova „násilie“] na všetkých okupovaných územiach, v Palestíne, Libanone, na Golanských výšinách a v Iraku…“

Príklad 2

Abbas Zaki, veľvyslanec palestínskej samosprávy v Libanone, 7. januára 2008, PBC:

„Hanba tým, ktorí tvrdia, že Fatah zložil zbrane! Od 14. júna [prevzatie moci Hamásom] až dodnes [vykonali] brigády Al-Aqsa hnutia Fatah 220 operácií, ktoré predstavujú 30 % [celkového počtu] operácií.“

Príklad 3

Najat Abu Bakr, člen Legislatívnej rady Palestíny, 25. augusta 2008, PBC:

„To neznamená, že by sme nechceli obnoviť hranice z roku 1948 [celé územie Izraela], ale v našom aktuálnom politickom programe my, [palestínska samospráva], hovoríme, že chceme štát v hraniciach z roku 1967 […]. My, [Palestínčania], sme boli „stvorení“ v tejto zemi, aby sme ju oslobodili, žili v nej ako ľudia ribatu [náboženská vojna]. Sme v krajine ribatu a musíme [v nej] ostať až do zmŕtvychvstania.“

Toto vyhlásenie podporuje ďalšie vyhlásenie vodcu palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása, ktorý pre denník Jordanian Daily Al Dustor dňa 28. februára 2008 povedal: „Momentálne sme proti ozbrojenému konfliktu, pretože sme bezmocní. V budúcnosti sa to však môže zmeniť…“.

Príklad 4

Šejk Muhammad Hussein, palestínsky mufti, 6. júna 2008, PBC:

“Žijeme v ribate [ náboženská vojna] v tejto svätej zemi, a sme jej vlastníkmi. Je pre nás veľkou cťou, že nás Alah urobil súčasťou reťaze ribatu, čo potrvá až do zmŕtvychvstania.“

Príklad 5

Ahmed Dughmush, líder hnutia Fatah, prisľúbil milión mučeníkov na oslobodenie miest hlboko v území Izraela a Ziad Abu Ein, námestník ministra palestínskej samosprávy pre väzňov, vyhlásil, že nebude akceptovať riešenie vo forme dvoch štátov. Tieto vyhlásenia boli odvysielané 8. januára 2008 a 13. mája 2008 na stanici PBC:

“Palestína je naším snom. Bratia, všetci, ktorí podporujete Fatah – naša vlasť je smädná [po krvi mučeníkov] […] Jaffa, Haifa a Akra volajú. Ramalláh… Nábulus a Gaza: „Kedy sa stretneme a strhneme okovy?“. Do Jeruzalema pochodujú milióny mučeníkov“.
-Ahmed Dughmush
“Chceme sa vrátiť späť do Lodu, Ramly, Jaffy a Haify. Nech každý vie, že toto je naša zem, naša krajina, toto sú naše dediny a my sa do nich vrátime. Palestínčan nemôže akceptovať iný raj, než ten svoj, v jeho dome v Bet Šeaʼn, Aškelone, v Lode, Ramle. Tak, ako nám káže Alahova vôľa, vrátime sa do zeme, ktorá hľadá svojich ľudí“.
-Ziad Abu Ein

Dvaja vysokopostavení predstavitelia palestínskej samosprávy Ahmed Dughmush a Ziad Abu Ein sľubujú, že „oslobodia“ okrem iného aj mestá Jaffa, Haifa a Akra. Tieto mestá sú v zmysle rezolúcií Organizácie spojených národov súčasťou štátu Izrael. Ležia v rámci hraníc Izraela spred roku 1967 a nemôžu tvoriť súčasť Palestíny bez zničenia Izraela.

Príklad 6

Oslava samovražednej atentátničky Ayyat al-Akhrasovej, 23. decembra 2007, PBC:

Moderátor PA TV: „Otec [samovražednej teroristky] šahídy [mučenice] Ayyat al-Akhrasovej. Vy a vaše dôvody si zasluhujú to najvyššie uznanie a rešpekt. Ayyat bola veľmi mladá (mala 17 rokov), keď sa rozhodla, že sa stane mučenicou. Myslíme si, že Ayyat je hrdinkou a chceme, aby sa o nej omnoho viac hovorilo a aby si všetci zapamätali túto mučenicu, pretože spomienku na ňu nosíme v našich srdciach.“

Otec: “[Ayyatiným] cieľom bolo študovať žurnalistiku, aby mohla propagovať palestínsku otázku na celom svete.“

Moderátor PA TV:„Prostredníctvom svojho hrdinského činu [samovražedný bombový útok] Ayyat dokázala zasiahnuť celý svet.“

Palestínske médiá často označujú samovražedných bombových útočníkov ako šahídov. Šahíd je označenie osoby, ktorá zomrela pre Alaha a ktorá požíva úctu. Podľa vyššie uvedených informácií je zrejmé, že samovražednú bombovú útočníčku Ayyat al-Akhrasovú televízia PBC oslavovala ako šahídku – hrdinku a mučenicu.

Príklad 7

Oslava Samira Kuntaru, 23. – 25. júna 2008, PBC:

Samir Kuntar puškou rozdrvil lebku štvorročnej Eynat Haranovej a zabil aj jej otca. Odpykával si štvornásobný doživotný trest za vraždu, keď ho oslobodili výmenou za väzňov hnutia Hizballáh. No palestínska samospráva označila prepustenie Kuntaru v júni 2008 za veľké víťazstvo a samotného Kuntara ako muža, ktorý si zaslúži úctu a obdiv.

Oficiálny denník palestínskej vlády Al-Hayat Al-Džadida oznámil, že:

„prezident Mahmúd Abbás blahoželal k včerajšej výmene väzňov a tiel mučeníkov. Prezident poslal svoje požehnanie rodine Samira Kuntaru.“

Okrem toho Ahmad Dahbur, bývalý námestník ministra kultúry palestínskej samosprávy napísal:

„Žehnám slobodných hrdinov a ich vodcu, hrdinského bojovníka Samira Kuntara, a žehnám ducha hrdinu Dalal Mughrabiho a všetkých priateľov týchto hrdinov.“9

PBC označila Samira Kuntaru za hrdinu, „ktorého hrdinstvá zabili Židov a vojakov“. Jeho podobizeň bola opakovane zobrazovaná vo vysielaní PBC vedľa mapy Izraela, ktorý bol úplne zakrytý palestínskou zástavou (pozri obrázok) – znova ide o symbolické znázornenie cieľa – o zničenie Izraela, nie iba o obnovenie hraníc z roku 1967.

Príklad 8

Mapy Palestíny, ktoré vyjadrujú zrušenie štátu Izrael, 23. – 25. júna 2008:

V priebehu konferencie v Annapolise PBC odvysielala reklamu s uvedením výsledkov sčítania ľudu, v ktorej bola zobrazená Palestína spolu s mapou Izraela úplne prekrytou farbami Organizácie pre oslobodenie Palestíny. Túto reklamu vysielali v priebehu konferencie v Annapolise niekoľkokrát denne a podporuje úplne iný program než štátoprávne usporiadanie vo forme dvoch štátov, na ktorom sa dohodli účastníci konferencie.

Príklad 9

Palestínska vláda používa rovnaké obrázky ako Hamás na vyjadrenie svojho nároku na izraelské mestá, 25. mája 2008, PBC a Al-Aqsa:

PBC a Al-Aqsa odvysielali programy, v ktorých majú palestínske deti kľúče k izraelským mestám vrátane miest Haifa, Ramla, Akra, Jaffa, Beer Ševa, Beit Šean a Jeruzalem.

Príklad 10

Adnan Ayash, profesor histórie: 5. júna 2008, PBC:

„Existujú mnohé choroby, ako napríklad ovčie kiahne, ktoré možno úplne vyhubiť, ale choroba, ktorá napadla Palestínčanov a celý arabský národ, t. j. židovská choroba, sionistická choroba, ktorá má rakovinový charakter, ktorá sa začala okupovaním a zabratím územia v roku 1904 […]. Ich počet (Židov) dosiahol od roku 1904 do 1947 605 000. To je rakovina, ktorá sa šíri krajinou.“

Školské učebnice

Pretrvávajú obavy, že školské učebnice prispievajú k radikalizácii mladých Palestínčanov. Tieto učebnice sa stále používajú v rámci palestínskeho vzdelávacieho systému. Tvrdenia vedúcich odborov EÚ v roku 2002, že nevhodný materiál obsahujú iba tie učebnice, ktoré boli vytlačené pred rokom 2000, sú očividne nesprávne.10

Príklad 11

História Arabov a sveta v 20. storočí“11:

Preklad:
„Spojené štáty a Británia… udreli na iracké mestá s pomocou ozbrojených zložiek z rôznych krajín sveta. Bagdad padol. Iračania nielenže prežili túto okupáciu, ale boli aj veľmi úspešní v organizovanosti a vďaka nej začali klásť hrdinský odpor s cieľom oslobodiť Irak.“ (str. 147)

Príklad 12

Články a texty12:

Preklad:
„Hrdinovia, Alah vám sľúbil víťazstvo… Vyvarujte sa prázdnych rečí… Vaši nepriatelia chcú žiť, ale vy chcete zomrieť. Vaši nepriatelia lúpia, aby si naplnili prázdne žalúdky, zatiaľ čo vy hľadáte záhradu [raj], ktorá je taká veľká, ako sú nebesá a Zem… smrť nie je horká v ústach veriacich. Kvapky krvi vytekajúce z vašich tiel sa zajtra premenia na ohnivočervený roj meteorov, ktoré budú padať na hlavy vašich nepriateľov.“ (str. 16)

Závery a odporúčania

Medzinárodná pomoc palestínskym územiam v súčasnej dobe poskytuje palestínskym úradom významné prostriedky. Táto pomoc je tiež priamo zameraná na uspokojenie mnohých potrieb palestínskeho ľudu. Palestínska vláda a hnutie Hamás takto získavajú významný „priestor“ vo svojich rozpočtoch. Ak tieto peňažné prostriedky používajú na podporu nenávisti voči Západu a Izraelu, a na presadzovanie názoru, že násilné víťazstvo je lepšie ako mierový kompromis, výrazne to zmenšuje šance na dosiahnutie stabilného mieru.

Peňažné dary v prospech palestínskych území môžu mať pozitívnejšie účinky. Na výsledku sa z veľkej miery podieľa nátlak darcu na palestínsku samosprávu aby dodržiavala zásady „štvorky“, ktoré podpísala a ktoré požadujú, aby vykonala isté kroky, ako je uznanie práva Izraelu na existenciu. Problém nie je v tom, že palestínskym územiam poskytujeme pomoc, ktorá je životne dôležitá pre ľudí, ktorí majú málo možností ďalšieho príjmu, ale v tom, že náš vplyv sústreďujeme výlučne na to, ako palestínska samospráva zaobchádza so štátom Izrael.

Naše priority sa musia rozšíriť a musíme urobiť všetko pre to, aby palestínska samospráva začala pripravovať obyvateľstvo Palestíny na mier. Viac než 42 % Palestínčanov je mladších než 15 rokov.13 Ich postoje budú utvárať budúcnosť všetkých mierových procesov. Ani tie najlepšie zmluvy nedokážu v strednodobom až dlhodobom výhľade zabezpečiť mier, ak mladá generácia Palestínčanov bude vyrastať indoktrinovaná nenávisťou voči Izraelu a nemoslimskému svetu. Ako povedal John F. Kennedy, „mier nespočíva iba v chartách a dohodách. Mier prebýva v srdciach a mysliach všetkých ľudí.“

Existuje jasný precedens programu, ktorý britská vláda zaviedla v Severnom Írsku roku 1989 a ktorý sa nazýval Výchova k vzájomnému porozumeniu.14 To je typ programu, ktorý by sme mohli rozvíjať na palestínskych územiach. Ciele tejto výchovnej schémy boli nastavené tak, aby sa žiaci v školách:

„učili rešpektovať a vážiť si samých seba a iných, pochopili vzájomnú závislosť ľudí v spoločnosti, učili sa a pochopili, čo je v rámci ich kultúrnych tradícií spoločné a čo odlišné a aby sa naučili riešiť konflikty bez použitia násilia.“

Ak naše dary dokážu podporiť aby sa takéto princípy stali základom vzťahu palestínskej samosprávy k svojim občanom, aby nahradili výchovu k nenávisti, akú pozorujeme dnes, potom budú peniaze slovenských daňových poplatníkov vynaložené účinne a v prospech mieru na Blízkom východe ako aj bezpečnosti západných krajín.


Informácie o kampani

Kľúčové analytické centrá – think-tanky a skupiny daňových poplatníkov z celej Európy úzko spolupracujú na kampani, ktorej cieľom je zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti za financovanie pomocou prostriedkov EÚ a za ich distribúciu. Cieľom tejto správy, preloženej do šiestich jazykov, je dosiahnuť reformu pomoci EÚ palestínskym územiam tak, aby peniaze daňových poplatníkov z krajín EÚ už viac nepodporovali výchovu k nenávisti, ktorá z dlhodobého hľadiska poškodzuje dlhodobé mierové vyhliadky v Palestíne a Izraeli.

Kontaktná osoba:

Susie Squire

manažérka kampane, TaxPayersʼ Alliance (UK)

+44 (0)845 330 9554

susie.squire@taxpayersalliance.com

Kontaktná osoba na Slovensku:

Ivan Kuhn

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

tel: 02 546 300 61

ivankuhn@institute.sk


Poznámky:

[1] Európska komisia – „Occupied Palestinian Teritory“ [Okupované územia Palestíny], http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm [2] Robinson, M., ʻCourt upholds $156M Palestinian terror verdictʼ, [Súd podporil verdikt o palestínskom terore vo výške 156 mil. USD], Associated Press, 4. decembra 2008 [3] Salama, V., ʻHamas TV: Palestinian Media in Transitionʼ, [TV Hamás: Prechodné obdobie palestínskych médií], TBS Journal, 2006 [4] Feuilherade, P., ʻShake-up of Palestinian mediaʼ, [Búrka v palestínskych médiách], správy BBC, máj 2005 [5] Reportéri bez hraníc, ʻPalestinian Territories – Annual report 2008ʼ, [Palestínske územia – výročná správa za rok 2008], http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25440 [6] Správy BBC, ʻCountry profile: Israel and Palestinian territoriesʼ, [Profil krajiny: Izrael a palestínske územia], 28. októbra 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/country_profiles/803257.stm#media [7] Správy BBC,ʻThe Palestinian pressʼ, [Palestínska tlač], 13. decembra 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6176691.stm [8] Reportéri bez hraníc, ʻPalestinian TV stations suffer in power struggle between rival factionsʼ, [Palestínske TV stanice trpia bojom medzi znepriatelenými frakciami], 24. septembra 2008, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28704 [9] Dahbur, A., ʻDaily Columnʼ, [Denná rubrika] Al-Hayat Al-Jadida, 17. júla 2008 [10] Vedúci misie EÚ, “Palestinian Schoolbooks” [Palestínske učebnice], máj 2002 [11] “History of the Arabs and the World in the 20th Century”[História Arabov a sveta v 20. storočí], str. 147, prostredníctvom organizácie Palestinian Media Watch [12] Palestínska školská učebnica, články a texty, časť II, 8. trieda, str. 16, správa organizácie Palestinian Media Watch [13] CIA, „The World Fact Book – West Bank“, 20. novembra 2008 [14] Smith, A. & Robinson, A., Education for Mutual Understanding: The Initial Statutory Years”, [Vzdelávanie a vzájomné porozumenie: Prvé roky podľa osnov], University of Ulster, Coleraine, 1996, http://cain.ulst.ac.uk/csc/reports/mutual.htm

Navigácia