Podporte hromadnú pripomienku k Ústavnému zákonu o starobnom dôchodkovom systéme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.

Hoci zákon obsahuje niektoré zaujímavé a hodnotné prvky (snaha o hodnotenie udržateľnosti, nárok na odchod do dôchodku už po 40 odpracovaných rokoch), sú principiálne nedostatky zákona natoľko významné, že iniciátori hromadnej pripomienky navrhujú jeho stiahnutie ako celku.

Viac o argumentácii nájdete v odôvodnení hromadnej pripomienky, ktorú môžete podporiť na portáli change|net.sk najneskôr 4. decembra 2020 tu.

Navigácia