Zachráňme dôchodky!

Návrh ministerstva práce, aby sa časť nami platených príspevkov do 2. piliera (teda nášho vlastníctva) presunula do „spoločného vreca“ v 1. pilieri je nehorázny, preto je opodstatnené podporiť výzvu „Záchraňme dôchodky!“…