HN: Ekonomickí analytici hovoria aj o rizikách sporenia na dôchodok

Odpovede ekonóma KI Petra Gondu v ankete HN.

1. Má podľa vás druhý pilier zmysel?

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika: “Hlavný zmysel súkromného dôchodkového sporenia vidím v tom, že prispieva k tvorbe vlastníctva kapitálu ľudí na financovanie ich dôchodkov, vyjasneniu vlastníckych vzťahov a motivácii niesť zodpovednosť za svoje dôchodky, namiesto spoliehania sa na vládu. Praktická podoba ako kapitalizačného a vládou nadmerne regulovaného druhého piliera znižuje jeho principiálny zmysel odpútavania sa od vlády a politických zásahov a čoraz viac obmedzuje a paralyzuje jeho finančný zmysel a funkčnosť. Funkčné riešenie je pre nových účastníkov zavedenie systému bez verejného priebežného financovania a povinne kapitalizačného sporenia, postaveného na súkromnom a dobrovoľnom financovaní a zabezpečení dôchodkov a adresne garantovanom existenčnom dôchodku z daní.”

2. Ako hodnotíte riziko sporenia v druhom pilieri?

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika: “Za najväčšie riziko v čoraz viac regulovanom II. pilieri považujem nízku výnosnosť (resp. reálnu nevýnosnosť) aktív ako cenu za vládou garantovanú bezpečnosť, dosiahnutú odbúravaním prirodzeného finančného rizika spojeného s vyšším výnosom. Pri dominantnom investovaní DSS do štátnych cenných papierov a takmer bez investícií do akcií to pri inflačných tlakoch v eurozóne môže priniesť reálne znehodnocovanie úspor dôchodkových sporiteľov. Toto riziko je primárne dôsledkom politického zasahovania, ktoré je však menšie ako vnútorne zabudované politické riziko v prvom pilieri. Ten predstavuje aj reálne riziko neudržateľnosti dnešnej úrovne dôchodkov ku mzde a ekonomicky nezdôvodniteľnej zásluhovosti, napríklad bez podstatného zvyšovania veku odchodu do dôchodku alebo zvyšovania odvodov na dôchodkové zabezpečenie.”

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 1. júla 2009 tu.

Navigácia