postoy.sk: Mali by podľa vás politici v záujme služby pre všeobecné dobro zostávať v stranách, ktoré sa svojím konaním skompromitovali?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Strana nie je jednoliaty organizmus, žijúci vlastným životom, je to iba formálne zoskupenie ľudí, ktorí majú vlastnú vôľu a morálku. Rozhodnutia nerobí strana, ale ľudia v nej. Buď konajú v súlade so zákonom, s etickým kódexom a so svojim svedomím, alebo nie. To je pravé pozadie všetkých korupčných a iných škandálov a zároveň východisko, ako sa treba s prípadnými kauzami vysporiadať.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 1. februára 2010 tu.

Navigácia