postoy.sk: Súhlasíte s názorom, že masmédiá spoločnosť celkovo skôr deformujú ako ozdravujú?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Masmédiá majú v spravodajstve prinášať najmä objektívne informácie a kvalitné komentáre. Ich úlohou nie je vykonávať v spoločnosti ozdravnú terapiu, ale pravdivo informovať o všetkom, čo sa oko nás deje. Potom je už len na ľuďoch, čo si z tých informácií vyberú. Túto svoju úlohu si však plní len málo žurnalistov. Neprofesionalita spolu so servilnosťou voči moci a peniazom prerástla v mediálnom priestore do takého rozmeru, že spravodajstvo prestalo byť dôveryhodné. Chybou však je, že to médiám ľudia tolerujú a uspokoja sa s nízkou kvalitou, čoho dôkazom sú stále vysoké čísla sledovanosti a čítanosti. To je však vecou už ich povrchnosti a pohodlnosti, že sa uspokoja s pokrivenými informáciami a polopravdami. Je to teda začarovaný kruh.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 15. marca 2010 tu.

Navigácia