Pozvánka na diskusiu: Potrebuje Európa euroústavu?

Fórum pre právnu filozofiu

Vás pozýva na diskusiu o euroústave, jej potrebe, tendenciách a perspektíve pod názvom

Potrebuje Európa euroústavu?

Kedy: 26. apríla 2007 o 14.00 hod.

Kde: miestnosť č. 618 (nová budova), Právnická fakulta Univerzity Komenského, Šafárikovo nám., Bratislava.

Diskutovať budú:

Ondrej Dostál, riaditeľ KI a koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave

Róbert Kirnág, riaditeľ odboru vnútorných záležitostí a inštitúcií EÚ Ministerstva zahraničných vecí SR

Juraj Čorba, zástupca SR v konaní pred súdmi Európskych spoločenstiev

Ste vítaní!

Navigácia