Peter Klein: Prečo sú motorom inovácií podnikatelia, nie byrokrati

Dňa 27. septembra 2021 v Bratislave o tom, prečo sú motorom inovácií podnikatelia, nie byrokrati, hovoril profesor podnikania na Baylor University (USA) Peter Klein v rámci cyklu prednášok CEQLS, ktoré organizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Pozrite si videozáznam a prezentáciu nášho hosťa.

Peter Klein

Profesor podnikania na Baylor University (USA)

Peter G. Klein je profesor podnikania a vedúci Katedry podnikania a firemných inovácií na Hankamer School of Business na Baylor University. Pôsobí aj ako riaditeľ Free Enterprise Initiative v Baugh Center. Je tiež asociovaným profesorom stratégie a manažmentu na Nórskej škole ekonómie, výskumníkom Carl Menger Research na Mises Institute, výskumníkom na GRANEM vo Francúzsku, jedným z redaktorov Strategic Entrepreneurship Journal a donedávna bol predsedom Divízie pre podnikanie na Academy of Management.

Klein skúma príčiny a dôsledky podnikania a inovácií so zameraním na podnikateľské rozhodovanie a verejnú politiku v otázkach podnikania a firemných inovácií a výskumných a pedagogických metód pre oblasť podnikania. Prednáša vysokoškolským študentom, doktorandom a manažérom o podnikaní, stratégii a organizačnej ekonómii.

Kleinova kniha z roku 2012 Organizing Entrepreneurial Judgment (ktorej spoluautorom je Nicolai Foss, vyšla v Cambridge University Press) získala cenu za najlepšiu knihu Foundation for Economic Education a bola preložená do čínštiny, poľštiny a perzštiny. Profesor Klein je autorom alebo editorom ďalších piatich kníh a viac než 130 článkov vo vedeckých  časopisoch, kapitol a recenzií, vrátane článkov v Academy of Management Review, Organization Science, Strategic Management Journal, RAND Journal of Economics a Sloan Management Review. V súčasnosti píše knihu The Myth of the Bossless Company, ktorá vyjde v roku 2022.

Peter Klein získal titul PhD z ekonómie na University of California v Berkeley a titul BA z ekonómie na University of North Carolina v Chapel Hill. Pôsobil na fakultách na University of Missouri, Kodaňskej škole podnikania, University of Georgia a Washington University v St. Louis a v rokoch 2000 a 2001 bol členom Council of Economic Advisers (Rada ekonomických poradcov prezidenta USA).

CV Petra Kleina

Vybrané online dostupné texty, týkajúce sa témy prednášky:

Vybrané rozhovory:

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Fotogaléria

Navigácia