Pravda: Eurofondy sa míňajú pomaly

Eurofondy sa míňajú pomaly aj pre nepresnosti úradníkov a tiež zaváňajú neúčelnosťou a korupciou.

K téme čerpania eurofondov a realokácie medzi operačnými programami sa pre Pravdu vyjadroval i analytik KI Dušan Sloboda nasledovne: “Na mieste je v prvom rade otázka, ako sa míňal balík na výskum a vývoj z eurofondov doteraz a či dochádzalo k podporovaniu tých najlepších, ktorí majú výsledky, sú zapojení v medzinárodných projektoch, sú uznávaní vo svojom odbore, alebo sa podporuje hocičo. Pretože na Slovensku je to často tak, že sa nepodporuje kvalita, ale nivelizácia a priemernosť. A eurofondy sú na to ako stvorené, keďže hlavným cieľom politikov je minúť ich – čiže vyčerpať. Ak by sa nemíňali eurofondy bezhlavo, mohli by ísť vo väčšej miere na rozumné a skutočne excelentné projekty – nie systémom rozhádzať ich na všetky strany tak, aby všetci boli spokojní, že aspoň nejaká kosť sa im ušla.”

Svojskú verziu a nekorektné citovanie týchto slov nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 16. februára 2011 tu.

Navigácia