Pravda: Korupcia pri eurofondoch?

Míňanie eurofondov sa od posledných parlamentných volieb zrýchlilo viac ako dvojnásobne. Ku koncu októbra boli zazmluvnené dve tretiny projektov a čerpanie v rámci obdobia 2007 až 2013 dosiahlo 22,4 percenta z možných 13,6 miliardy eur. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že o spokojnosti sa hovoriť nedá a poukazujú na korupciu.

„Hlavným problémom eurofondov stále zastáva korupcia, netransparentnosť a neefektívne mrhanie peňazí na často predražené a zbytočné projekty,“ povedal Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Podľa analytika by sa rýchlejšie čerpanie eurofondov, menej byrokracie, klientelizmu, korupcie a skutočné nasmerovanie do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti dalo zabezpečiť zmenou procesu prerozdeľovania a zavedením princípu nárokovateľnosti.

„Tento prístup by spočíval v tom, že každý žiadateľ, ktorý by splnil základné podmienky stanovené vo výzve, by mal mať nárok na pridelenie eurofondov po prejavení záujmu predložením jednoduchej stručnej žiadosti, teda nie desiatky strán a desiatky príloh ako v súčasnosti,“ povedal Sloboda. Poradie záujemcov by sa podľa neho malo určovať na základe koeficientu podľa miery nezamestnanosti, pričom so záujemcami z regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti by riadiace orgány mali uzavrieť zmluvy prednostne.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 5. decembra 2011 tu.

Navigácia