Pravda: Simon dal preveriť spornú poľnodotáciu

Pri prideľovaní dotácií z európskych fondov sú systémové chyby. Ministerstvá na ne často prídu až na podnet novinárov či rôznych združení.

Otázniky nad rekonštrukciou lubinského družstva vznikli preto, že zmluva medzi firmou MBL a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou hovorí, že na nehnuteľnosť nemôže byť uvalená exekúcia.

Jedným z najväčších nedostatkov je podľa analytika Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ivana Kuhna fakt, že úradníci žiadajú rôzne druhy potvrdení či čestných vyhlásení napriek tomu, že informácie majú k dispozícii na internete.

“Ak denník Pravda dokázal v elektronickom výpise z katastra nehnuteľností v prípade pochybností o príspevku na družstvo v Lubine zistiť nezrovnalosti, tieto isté informácie sú prístupné aj pracovníkom Poľnohospodárskej platobnej agentúry,” hovorí Kuhn.

Ďalší problém však podľa Ivana Kuhna je, že platobná agentúra žiada nielen čestné vyhlásenie o neexistencii exekúcie, ale aj ďalšie doklady, ktoré sú pre úradníkov dostupné po niekoľkých kliknutiach myšou.

“Pracovníci riadiacich orgánov európskych fondov by mohli a mali mať prístup aj do ďalších databáz spravovaných štátnymi inštitúciami a overovať si, či žiadatelia nie sú napríklad neplatičmi daní a odvodov,” spresňuje Kuhn.

Žiadatelia by tak jednej štátnej inštitúcii nemuseli nosiť potvrdenia od inej štátnej inštitúcie, ktoré je možné zistiť na webe, a zároveň by sa odstránilo riziko, že niekto získa neoprávnené výhody na základe nepravdivého čestného vyhlásenia. Jednou z chýb je aj uzavretosť celého systému dotácií.

“Celý proces rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov je totiž netransparentný a na podobné chyby sa príde buď iba náhodou, alebo ak niekto “zvnútra” poukáže na takéto chyby,” mieni Kuhn.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 3. januára 2012 tu.

Navigácia