Právo na dobrú samosprávu ponúka e-formuláre pre žiadateľov o informácie

Žiadosti o informácie bude odteraz možné zasielať samosprávam, ale aj ostatným povinným osobám prostredníctvom webstránky samosprava.institute.sk.

Stačí vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na stránke, a žiadosť bude príslušnej samospráve odoslaná elektronickou poštou. Alebo si ju žiadateľ môže uložiť, vytlačiť a poslať klasickou poštou. Ide o jeden z výstupov projektu Právo na dobrú samosprávu, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI).

Cieľom projektu je prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zameraných na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k  samospráve. Našou snahou je pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve, poskytnúť im informácie a manuály, ako majú v jednotlivých situáciách postupovať, aké sú ich práva, aké sú povinnosti orgánov samosprávy, ako žiadať informácie od samosprávy a na reálnych príkladoch zo samospráv poukázať na dobré a zlé príklady, pripraviť vzory, ako by mali vyzerať dobré pravidlá a všeobecne záväzné nariadenia, identifikovať situácie, keď samosprávy nerešpektujú práva občanov na informácie a nepostupujú v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných.

Súčasťou podpory pre aktívnych občanov sú i elektronické formuláre pre žiadateľov o sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Ponúkame pomoc pre občanov, ktorí chcú samosprávu požiadať o sprístupnenie informácií, ale nevedia ako na to. Prostredníctvom formulárov dostupných na webstránke môže zaregistrovaný užívateľ vytvoriť žiadosť, ktorú môže samospráve či inej povinnej osobe odoslať e-mailom, uložiť alebo vytlačiť a odoslať ju klasickou poštou. Registrácia k tejto službe je dostupná bezplatne. Podobne ponúkame prostredníctvom osobitných formulárov i pomocnú ruku pre tých, ktorí už o informácie žiadali a potrebujú sa odvolať proti rozhodnutiu samosprávy o nesprístupnení informácie alebo sa odvolať voči fiktívnemu rozhodnutiu.

Adresu webstránky svojej samosprávy, prípadne mailovú adresu na úrad občania zväčša poznajú. V rámci projektu Právo na dobrú samosprávu sa snažíme na jednom mieste koncentrovať čo najviac ďalších informácií o jednotlivých samosprávach a rozširovať tak informačný záber pre občanov, ktorým záleží na dobrej správe vecí verejných v ich meste či obci. Ako žiadať od konkrétnej samosprávy informácie? Aká je otvorenosť či hospodárnosť danej samosprávy? Ako mesto či obec obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Aktuálne ponúkame nielen spomínané, ale i ďalšie informácie o päťdesiatke najväčších miest Slovenska, pričom cieľom je postupne doplniť informácie o všetkých mestách, mestských častiach Bratislavy a Košíc a všetkých obciach SR.

Súčasťou projektových aktivít sú i workshopy pre ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí aktívne uplatňujú svoje práva vo vzťahu k miestnej samospráve. Prvý z workshopov sa konal koncom januára vo Vinodole, nasledoval odborný seminár v Lúčkach počas prvého marcového víkendu a do tretice sa o Práve na dobrú samosprávu nielen na Gemeri bude hovoriť na workshope, ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2013 v Rožňave.

Dušan Sloboda

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 15. marca 2013.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Navigácia