Prečo Eustream vydáva dlhopisy na jednu miliardu eur?

Veľa špekulácií a žiadna odpoveď

Minulý týždeň v stredu inzeroval monopolný prepravca plynu eustream a.s. v printovom vydaní denníka Pravda informáciu o vydaní „Dlhopisu EUSTREAM“ v predpokladanej najvyššej sume 1 miliardu eur. Ide o dosť pozoruhodné rozhodnutie firmy, ktorej zisk za minulý rok vzrástol oproti roku 2011 o 80 miliónov eur, na 266 miliónov eur.

Firma síce minulý rok zaznamenala pokles objemu prepraveného plynu o takmer štvrtinu, vo výročnej správe za rok 2012 však predseda predstavenstva Eustreamu Jean-Luc Rupp konštatuje „ďalší úspešný rok s veľmi dobrými finančnými výsledkami“. Dobré vyhliadky prepravcu plynu tak otvárajú špekulácie o snahe „vytiahnuť“ z firmy hotovosť, z ktorej časť by bola využitá na krytie výdavkov štátneho rozpočtu. Vláda by tak nemusela výrazne škrtať výdavky v rozpočte, čím by vo verejnosti udržala ilúziu, že hospodári efektívne.

Dôvody vydania dlhopisu na takú vysokú sumu môžu byť pochopiteľne aj iné, ale na priamu otázku na tento možný dôvod Eustream odpovedal vyhýbavo. Ministerstvo hospodárstva na otázku nereagovalo vôbec.

Zaujímavý je aj fakt, že Eustream nepožiadal o prijatie dlhopisov na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, ani na inom trhu s cennými papiermi. To by naznačovalo, že kupca dlhopisov je už známy. Manažérsku kontrolu vo firme vykonáva Energetický a průmyslový holding, v ktorom má 37,04 % akcií finančná skupina J&T. Nebolo by prekvapením, ak by kupca dlhopisov pochádzal z okolia týchto podnikateľov. Dlhopisy pološtátnej firmy priam lákajú na bezpečné zúročenie vkladu, najmä ak dotyčnú firmu majú pod manažérskou kontrolou.

Podobne ako v prvom prípade, Eustream konštatoval, že detaily transakcie zatiaľ nebude zverejňovať. Hoci sú to len špekulácie, mlčanie prepravcu plynu a ministerstva hospodárstva im dáva živnú pôdu.

Článok bol uverejnený dňa 17. septembra 2013 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia